logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Werkgroepen
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
Kerkberichten
Dienstrooster
Nieuwsberichten
Nieuwsbrief Parochie
Vanuit het bisdom
Historie
Interessante links

Vrijwilligers dragen de kerk!

De tijd dat pastoors en religieuzen met vaste hand leiding gaven aan onze parochies in Nederland ligt al geruime tijd achter ons. Niet zozeer omdat hun aantal sterk is afgenomen, maar vooral omdat de visie op het parochie-gebeuren is veranderd. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is het besef sterk gegroeid dat een parochie allereerst gedragen wordt door de parochianen zelf: iedere gelovige is geroepen de plaatselijke geloofsgemeenschap mee op te bouwen. Een brochure van het bisdom Breda "Mensen voor mensen" (mei 2003) formuleert het zo: "Uit haar eigen aard is de kerk teken en instrument van de voortzetting 
van de zending van Jezus Christus, gericht op het heil van de mensen en de omvorming van de wereld. Door hun doopsel, vormsel en eucharistie delen gelovigen in deze zending. Theologisch gezien zijn vrijwilligers mensen die werk maken van het doopsel, met liefde als kenmerk..." Anders gezegd, niet de pastoors en de religieuzen dragen de kerk, het zijn de gelovigen zelf die de parochiegemeenschap in stand houden, mede door hun actieve deelname en inzet als vrijwilliger.

Hieronder vindt u een alfabetisch overzicht van de diverse werkgroepen. Heeft u belangstelling om bij een werkgroep aan te sluiten, neemt u dan contact op met de contactpersoon die vermeld staat naast de werkgroep.

AVONDWAKE: Joop de Vuijst, De Stanzerij 4, 5131 GN, Tel: 5081415
BEZORGING VASTENAKTIE: Walter Horevoorts, Molendries 11, 5131 ZM, Tel: 5081969

BLOEMENGROEP: José Vromans, Baarleseweg 46,  5131 BD,  Tel: 5081812

COLLECTANTEN: Kees Peijs, Nieuwstraat 12, 5131 BH, Tel: 5081876 
EERSTE COMMUNIE: Pauline Vermeulen, Tel: 06-51958259 of email: p.vermeulendekker@gmail.com

IPCI (contact Alphen) : Marian de Jong, Polanenstraat 11, 5131 CJ,  email: addejong@hotmail.com 

KERKHOFONDERHOUD:  Jan Graafmans, Baronielaan 42, 5131 BX, Tel: 5082322

KERSTSTALVERZORGING: Ria de Jong-Tuijtelaars, Terover 22, Tel: 5081691

                                               Sjan van Hees-van de Plas, Terover 16, Tel: 5081238 

KINDJE WIEGEN: Liesbeth Huijbregts, l.huijbregts60@gmail.com   

KLANKBORDGROEP: Tonny van Bavel, Elleboog 3, 5133 TB Riel, Tel: 5181720

KLUSSEN: Ton van Waes, Hofstade 40, 5131 ZL, Tel:  5081474

KOSTERS: Walter Horevoorts, Molendries 11, 5131 ZM, Tel: 5081969 

LECTOREN: Joop de Vuijst, De Stanzerij 4, 5131 GN, Tel: 5081415

OECUMENE: Walter Horevoorts, Molendries 11, 5131 ZM, Tel: 5081969
NIEUWSBRIEF:  Coen Backx, email: c.backx@planet.nl  

POETSPLOEG: Bets Havermans, Boshoven 33, 5131 NB, Tel: 5079794
                           Cor Bax, Heuvelstraat 22, 5131 AP, Tel: 5082032

VORMSEL: Jessica Schoonderwoerd, Looiersboom 3, 5131 GD, Tel: 5181543

 

VRIJWILLIGERSAVOND: Elke twee jaar wordt er voor alle vrijwilligers van de parochie een "dank-u-wel" avond gehouden. Deze wordt op initiatief van het parochiebestuur voorbereid door een commissie ad hoc.