logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Werkgroepen
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
Kerkberichten
Dienstrooster
Nieuwsberichten
nieuwsarchief
Historie
Interessante links


Nieuwsberichten:   - Verslag van Cantal over afscheidsviering / onderscheiding br. Richard

                                 - Oproep tot gebed voor Oekraïne

                                 - (Uitgestelde) geloofsgesprek 25 april

                                 - Keuze parochiekerk Sint Jan de Doper: H. Willibrorduskerk  

                                 - Website van de nieuwe parochie 

                                 - Periodieke gift in geld
                                 - Website "OnsAlphenChaam"

 

 

                                            ********************************************

 

Verslag van Cantal over afscheidsviering / onderscheiding br. Richard 
 

Zondag 19 juni jl. vond de laatste viering van jongerenkoor Cantal onder leiding van dirigent broeder Richard van Grinsven plaats. Na 40 jaar trouwe dienst aan de parochie van Alphen was het moment van afscheid gekomen.


Tijdens deze viering werd er samen gezongen, gebeden en teruggeblikt op alle mooie herinneringen zoals de vele reizen die het koor heeft mogen maken naar o.a. Zwitserland, Praag, Luxemburg en vele malen naar Assisi in Italië. De jongerenvieringen die het koor heeft samengesteld en muzikaal opgeluisterd. De vieringen in Scherpenheuvel waar Cantal 25 jaar mee naar toe is gegaan.
 

Het enthousiasme waarmee oudleden meezongen vanuit de kerk tijdens de viering was tekenend voor de betrokkenheid aan het koor.


Een speciaal woord van dank voor broeder Richard tijdens de viering. Zijn bevlogenheid en spirituele leiding aan het koor heeft er voor gezorgd dat er in die 40 jaar vele leden de revue zijn gepasseerd en geïnspireerd zijn geraakt.

 

Na mooie woorden van Pastoor Demmers namens de parochie werd broeder Richard verrast met een onderscheiding vanuit het bisdom Breda. Een mooie waardering voor zijn tomeloze inzet.

 

Na de viering was er een receptie waarbij oudleden, parochianen en andere betrokkenen Richard konden bedanken en even bijkletsen met elkaar. Daarbij konden zij ook kijken naar een fotoreportage van 40 jaar Cantal.

 

Een mooie dag als afsluiting van 40 jaar jongerenkoor Cantal.

 

 

 

  

                                            ******************************************** 

 

Oproep tot gebed voor Oekraïne

Wij vragen u om mee te bidden voor de bevolking van Oekraïne en voor herstel van de vrede in het gebied.

We willen ons hierbij aansluiten bij de oproep van paus Franciscus om geweld te bestrijden met de “wapens” van God: gebed en vasten.

“Samen met paus Franciscus bidden we tot Onze Lieve Vrouw, de Koningin van de Vrede, dat de Heer degenen die politieke verantwoordelijkheid dragen moge verlichten om hun geweten serieus te onderzoeken voor God, die de God is van vrede en niet van oorlog; die de Vader is van allen, niet slechts van sommigen, die wil dat wij broeders zijn en geen vijanden.
Onze Mariakapel is geopend voor gebed.                                                 

 

 

                                             ********************************************  

 

(Uitgestelde) geloofsgesprek 25 april

Doe mee, kom in beweging!  Dat is de uitnodiging van paus Franciscus aan ons allemaal in voorbereiding op de bisschoppensynode van 2023.Graag nodigen wij u daarom uit om deel te nemen aan een geloofsgesprek.

Dit was oorspronkelijk gepland op 6 december, maar werd uitgesteld i.v.m. de coronamaatregelen

 

Wat is een geloofsgesprek?

Een geloofsgesprek is een gesprek waarin we spreken over vragen zoals:

  • Wat inspireert jou in het geloof?
  • Hoe kunnen wij kerk zijn?
  • Doet jouw geloof ertoe in jouw dagelijks leven? / hoe speelt het geloof dan een rol?
  • Hoe kan de kerk zijn, zodanig dat je met plezier in de kerk blijft?

Gaat u met ons samen op weg?

Graag nodigen wij u uit om mee te denken en in beweging te komen, mee op weg te gaan! Het geloofsgesprek vindt plaats op 25 april om 19.30 uur in de H. Antonius Abtkerk in Chaam. Rond 21:30 uur is de eindtijd van de avond.

 

Laat u ons uiterlijk 19 april weten of u deelneemt aan dit gesprek?

Wij hopen dat u gebruik wil maken van deze unieke mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van onze Katholieke Kerk.
 

Voor meer informatie zie ook toelichting geloofsgesprekken  
 

Hebt u vragen of opmerkingen? Of wilt u zich opgeven?

Neem dan contact op met Ine Ultee (vice.voorzitter@sint-jan-de-doper.nl) of Ernest olde Scheper (communicatie@sint-jan-de-doper.nl) . 

 

                                            ********************************************   

  

Keuze parochiekerk Sint Jan de Doper 

Op 1 januari van dit jaar is Parochie Sint Jan de Doper ontstaan uit zes parochies: Alphen, Baarle Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten. Eén van de grootste uitdagingen waar wij als bestuur dit jaar voor stonden was de keuze van onze parochiekerk; het kloppende hart van onze nieuwe parochie. In dit artikel willen wij u deze keuze bekend maken en toelichten. We vertellen u ook hoe wij tot deze keuze zijn gekomen, wat onze overwegingen zijn en welk perspectief wij zien voor de overige kerken. Want de keuze voor een parochiekerk is geen keuze tegen onze andere kerken; integendeel!

 

De Heilige Willibrorduskerk in Alphen wordt per 1 januari 2021 onze parochiekerk

Als bestuur adviseerden wij de bisschop om de Willibrorduskerk te benoemen tot onze parochiekerk. Dit advies besprak de bisschop met zijn adviseurs. Woensdag 2 december kregen we te horen dat de bisschop instemde met ons advies.

 

Wij hebben een zorgvuldig proces doorlopen om tot onze keuze te komen

Zoals gezegd was de keuze van onze parochiekerk een van onze grootste uitdagingen. We wilden graag (snel) duidelijkheid geven aan onze parochianen. We snapten echter ook dat deze kwestie een uiterst gevoelige kwestie is. Een zorgvuldig proces vonden we daarom belangrijker dan een snel proces. We kozen er daarom voor om diverse bronnen te gebruiken om onze keuze te bepalen:

·         Het rapport van de Gebouwen Advies Commissie

·         Het startdocument Parochie Sint Jan de Doper inclusief het Pastoraal Beleidsplan

·         De Missionaire Parochie (boek van Fr. Mallon)

·         Andere criteria die wij als bestuurders van belang achten.

 

Welke overwegingen hebben onze keuze uiteindelijk bepaald?

Nadat onze keuze was bepaald, bespraken we welke overwegingen tot onze keuze hebben geleid. Daarbij kwamen de volgende  zaken zonder volgorde of waardering naar voren.

- centrale ligging

- middelgrote kerk, groot genoeg

- multifunctioneel (voor wat betreft kerkelijk gebruik)

- energiekosten

- pastorie

- extra ruimtes

- administratieve ruimte

- ruimte buiten de kerk (naast de pastorietuin)

- van oudsher de oudste kerklocatie van de regio

- deelname aan de sacramenten ligt procentueel hoger

- parkeergelegenheid

- veiligheid (4 buitendeuren)

- onderhoudsvriendelijk, als je naar de grootte kijkt

 

De Heilige Willibrorduskerk wordt de vertrouwde thuisplek voor álle parochianen

In deze parochiekerk gaan we het kerkelijk jaar in zijn volledigheid vieren. We willen onze uiterste best doen om te zorgen dat parochianen uit de héle parochie zich hier thuis gaan voelen, u ook! Dat hopen we niet alleen te bereiken door u allemaal hier uit te nodigen. We willen ook de vrijwilligers uit alle kernen betrekken bij het organiseren van vieringen in de parochiekerk.

 

Welk perspectief zien wij voor de andere vijf kerken

Zoals gezegd is de keuze voor een parochiekerk geen keuze tégen de andere kerken. Wij denken dat er voor de komende 2 jaar perspectief is voor de andere kerken. Uitgaande van de huidige situatie denken wij, in aansluiting op het startdocument, dat periodieke vieringen op zaterdag en zondag nog steeds mogelijk zijn. Daarnaast kunnen ook bijzondere vieringen en gelegenheden worden georganiseerd in de andere vijf kerken: huwelijksvieringen, dopen, jubilea, uitvaarten, Allerzielen enzovoorts. De plaatselijke geloofsgemeenschappen krijgen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen.

 

In de loop van het tweede jaar willen we evalueren. We hopen dat de vitaliteit van alle kernen zich in die tijd positief ontwikkelt. Daarna bespreken we hoe en met welke kerkgebouwen wij graag verder gaan met Sint Jan de Doper.

 

                                            ********************************************  

 

Website van de nieuwe parochie 

Onze nieuwe parochie heeft ook een eigen website
Neem eens een kijkje op www.sint-jan-de-doper.nl
U vindt hier informatie van de parochie en van alle kernen.

Op deze (oude) website vindt u ook al diverse verwijzingen naar de nieuwe website 
De huidige/oude websites blijven voorlopig nog in de lucht (via een link komt u vanuit de nieuwe website nog steeds op de websites van de parochiekernen), maar actuele informatie zal steeds meer als eerste op de nieuwe website geplaatst worden. 
Probeer het eens en laat weten wat u ervan vindt. 

 

                                            ********************************************  

 

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.

Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

  • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ;of
  • meer schenken zonder dat het u meer kost.

Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

 

                                            ********************************************

 

De website "OnsAlphenChaam" is een initiatief voor inwoners door inwoners.
Er staat actueel nieuws in over de gemeente, mensen kunnen er hulp vragen of aanbieden, een eigen straatpagina aanmaken en nog veel meer.

Voor meer informatie zie de site: www.onsalphenchaam.nl


 

                                             ********************************************