logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Werkgroepen
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
Kerkberichten
Dienstrooster
Nieuwsberichten
nieuwsarchief
Historie
Interessante links

 Inhoud nieuwsarchief:

- Klokken van hoop en troost 

- Paasbrief Nederlandse bisschoppen (link): Paasbrief  

Paasbrief van Mgr. Liesen (link):  Achter gesloten deuren  

- Verslag informatieavond Kerkbalans 29 januari  ( Ons Weekblad ) 

Kerkgebouwen in de nieuwe parochie Op weg naar Sint Jan de Doper 

- Sint Jan de Doper Parochie; Aanvraag tot samenvoeging  

Vragen over het samengaan van de parochies ?

De samenvoeging van zes parochies 

 

                                            ********************************************  

Klokken luiden als teken van hoop op woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur

De organisatoren van de actie:

Uit het hele land zijn positieve reacties ontvangen van deelnemers en ‘luisteraars’ (na de eerste keer luiden op 18 maart). Sinds maandagavond (23-3) is van verschillende kanten het verzoek gekomen of de actie verlengd wordt. Er is besloten de actie ‘klokken van hoop en troost’ te verlengen tot eind april. We roepen alle deelnemers op om zich aan te sluiten bij de luiding op de volgende woensdagen, tussen 19.00 en 19.15 uur:

  • woensdag 1 april 2020
  • woensdag 8 april 2020
  • woensdag 15 april 2020
  • woensdag 22 april 2020
  • woensdag 29 april 2020

                               * * * * * *                 

U kunt hieraan meedoen! Wie thuis is kan een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.

 
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus.

In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten.
Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen.

 

Klokken luiden al eeuwen als boodschappers voor de samenleving. Klokgelui kan een krachtig signaal naar de samenleving zijn, zolang we vertellen waarom de klokken geluid worden. Wanneer we onze omgeving informeren over dit troostvol en hoopvol gebaar van klokgelui, kan het initiatief breed gedragen worden door de samenleving. Klokken luiden immers voor allen die getroffen worden door het Coronavirus, waaronder ook hen die ernstig beperkt worden in hun sociale contacten. 

 

De kern van 'klokken van hoop'

Waarom klokken luiden:

* We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.

* We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.

* En we luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen.

 

Meer informatie vind u via: www.klokkenvanhoop.nl

 

                                            ********************************************   

Verslag informatieavond Kerkbalans 29 januari

U vindt een weergave van het verslag door Luc van Hoek in Ons Weekblad (07-02-2020)  in het fotoalbum op deze site. Dit betreft het gedeelte van voor de pauze. 

(Om te lezen klik op de foto om deze te vergroten). 

Na de pauze heeft (onze oud-dorpsgenoot) Jan van Eijck een zeer geslaagd en amusant verhaal verteld rondom de historie van de parochie in Alphen.

 

                                            ********************************************     

Kerkgebouwen in de nieuwe parochie

Op weg naar Sint Jan de Doper   

 

Op donderdag 7 november tekenden de besturen van de parochies Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten het Startdocument van de parochie St. Jan de Doper. We informeerden u daar eerder over. Op 1 januari zal de nieuwe parochie een feit zijn.

 

De huidige parochies houden dan op te bestaan. De gebouwen blijven natuurlijk wel (be)staan. De vraag die op de lippen van iedere betrokken parochiaan brandt, is: “Wat gaat er met “onze” kerk gebeuren?” Want iedereen snapt dat we niet in staat zijn om zes kerken volledig in functie kunnen behouden. Daarvoor lopen de bezoekersaantallen te veel terug. En ook de bezetting van het pastorale team laat dat niet toe.

 

We kunnen nu nog niet vertellen wat de toekomst voor ieder individueel kerkgebouw zal zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we niets kunnen vertellen.

 

Bij een parochie hoort een parochiekerk. Het is dus duidelijk dat 1 kerk als parochiekerk zal worden aangewezen. De parochiekerk vormt het kloppende hart van onze nieuwe parochie. Deze plek zal de vertrouwde thuisplek worden voor de parochianen die zich nu al verbonden weten met onze gemeenschap. Hierin worden de wekelijkse Eucharistie, de vieringen van Kerstmis, het Paastriduüm enzovoorts gevierd. Wat de functie van de andere gebouwen wordt, is nog niet bepaald. Voorlopig blijven alle gebouwen in ieder geval gewoon open.

 

De keuze van een parochiekerk én het besluit rondom de functie van de andere gebouwen is erg belangrijk en ligt gevoelig. Daarom volgen we een zorgvuldige procedure. Deze bevat een aantal stappen. De eerste van die stappen is al genomen.

 

Enkele jaren geleden is de Gebouwenadviescommissie van start gegaan. Zij heeft een zeer gedegen onderzoek gedaan naar de huidige parochies en hun gebouwen. Op basis van dit zorgvuldig onderzoek, heeft zij in de loop van 2019 een rapport uitgebracht. Hierin trekt de commissie een aantal conclusies en geeft adviezen over de toekomst van de kerkgebouwen. Dit advies is aangeboden aan de gezamenlijke besturen. Deze spraken af geen overhaast besluit te nemen. Daarom geven zij het rapport door aan het bestuur van St. Jan de Doper.

 

In het eerste half jaar van 2020 zal het bestuur mede op basis van het advies van de gebouwenadviescommissie een concept gebouwenbesluit formuleren. Ook de uitgangspunten van het pastoraal plan, zoals die beschreven staan in de startnotitie van onze nieuwe parochie, zullen een belangrijke rol spelen bij het besluit. Nadat het concept gebouwenbesluit is geformuleerd, bespreekt het parochiebestuur dit concept met de bisschop. Vervolgens worden - met instemming van de bisschop - parochianen van de parochie geïnformeerd en gehoord over het gebouwenplan. Nadat de parochianen zijn gehoord stelt het parochiebestuur het gebouwenplan vast (al dan niet aangepast) en vraagt het aan de bisschop instemming om het plan te gaan uitvoeren.

U ziet het zorgvuldigheid heeft tijd nodig, maar volgend jaar om deze tijd zal duidelijk zijn waar onze parochiekerk zal staan. Eerst gaan we de start van onze nieuwe parochie vieren.

 

Op zondag 5 januari vieren we in de kerk van Chaam de start van onze nieuwe parochie met een feestelijke Eucharistie. Deze start om 11:00 uur. U bent hierbij van harte welkom. 

 

                                            ********************************************   

Sint Jan de Doper Parochie      Aanvraag tot samenvoeging van parochies 

Op donderdag 7 november vond een bijzondere bijeenkomst plaats in parochiecentrum De Sleutel in Gilze. Tegen 20:00 uur verzamelden zich het Pastorale team en bestuursleden van de parochies in de regio Alphen-Gilze. 
 

Wat was het bijzondere van die bijeenkomst? Waarom waren al deze bestuurders afgereisd naar Gilze?

Op deze avond zouden twee belangrijke documenten worden getekend: het Startdocument parochie Sint Jan de Doper en de Aanvraag samenvoeging parochies. Met het tekenen van deze documenten maken we een belangrijke stap richting de samenvoeging van de parochies van Alphen, Chaam, Ulicoten, Riel, Baarle Nassau en Gilze. Op 1 januari 2020 moet de parochie St. Jan de Doper dan een feit zijn.


De avond werd door Pastoor Jos Demmers geopend met een gebed:

“Vader wij vragen U niet

Om wonderen en tekenen uit de hemel.

Wij bidden om het vuur van uw Geest,

 

die ons verwarmt,

die ons verlicht,

die ons moed geeft,

die voor ons de goede richting aanduidt.

…”

 

Hierna nam Ine Ultee, beoogd vicevoorzitter van de nieuwe parochie, het woord. Zij nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen die hebben geleid tot de samenvoeging. Deze ontwikkelingen vonden plaats in een periode van drie jaar. Een periode waarin veel stappen zijn gezet, veel mijlpalen gepasseerd.

                             

 

     Na deze historische schets, brak het  

     belangrijkste moment van de avond aan. 

     Pastoor Demmers en zes vicevoorzitters

     en zes secretarissen ondertekenden de

     documenten. In zekere zin symboliseerde

     dit moment het begin van het einde en

     het einde van het begin.

     Het begin van het einde van de oude

     parochies en het einde van het begin

     van de nieuwe parochie.

 

 

Het officiële deel van de avond werd afgesloten door Geerten Kok. Geerten heeft de besturen, namens het Bisdom, begeleid in het proces van samenvoeging. Hij ontving daarom ook een warm applaus van alle aanwezigen.

 

De avond werd afgesloten in een informele en positieve sfeer. Vol vertrouwen wordt de toekomst tegemoet gegaan. Samen in de parochie St. Jan de Doper! 

 

                                           ********************************************   

 

Vragen over het samengaan van de parochies ?
We kunnen ons voorstellen dat het samengaan van de parochies en de vorming van de nieuwe parochie vragen bij u oproept. We bieden u graag de mogelijkheid om deze vragen te stellen. Dat kan o.a. na de mis tijdens het (maandelijkse) koffiedrinken.  Op een aantal vragen zal nu nog geen antwoord te geven zijn, omdat nog veel onzeker is. Uw vraag zal dan genoteerd worden en we geven u antwoord, zodra we dat kunnen.  
U kunt ook een brief met uw vraag in de brievenbus van het secretariaat doen of een mail sturen naar parochiebestuur@willibrorduskerkalphen.nl  Of spreek een van de bestuursleden aan.

 

                                            ********************************************  

 

De samenvoeging van zes parochies: dat zijn H. Willibrordus  (Alphen), Onze Lieve Vrouw van Bijstand  (Baarle-Nassau), H. Antonius Abt  (Chaam), St. Petrus’ Banden  (Gilze),  H. Antonius Abt  (Riel) en H. Bernardus  (Ulicoten)

Onze parochie gaat heten naar Johannes de Doper, naamdag 24 juni. Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus. Hij doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen (diaconie). Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid. De nieuwe parochie krijgt een nieuwe naam, de 6 bestaande kerken zullen hun naam behouden en blijven ook hun patroonheiligen gedenken

Hoe we tot deze naam zijn gekomen: eind november 2018 is onder de parochianen van de 6 parochies een oproep verspreid om met voorstellen te komen voor een naam voor onze nieuwe parochie. Die naam moest wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: 1) het is de naam van een heilige of het gaat om een openbaringsgegeven uit de bijbel of uit de traditie die op Christus of Maria betrekking heeft, bv H Drie-eenheid, of Goede Herder, 2) het kan niet gaan om een naam van een van de huidige parochies en tenslotte 3) de nieuwe parochienaam is nog niet in gebruik in ons bisdom. De namen werden ingeleverd bij één persoon, die de naam van de inbrenger heeft gescheiden van de voorgestelde naam.Dus niemand wist wie welke naam had aangeleverd.  

        Uit de vele inzendingen (38!) heeft het bestuur een aantal namen
        geselecteerd en aan de bisschop voorgelegd. De overgebleven 
        vier namen zijn bekend gemaakt aan de parochianen en zij 
        mochten tijdens de vastenperiode stemmen. Op eerste Paasdag
        sloot de stembus. Er is veel gestemd, zowel digitaal als per brief.
        Van de ongeveer 280 uitgebrachte stemmen is bijna de helft naar
        Johannes de Doper gegaan. Dus je kunt wel zeggen dat er een
        duidelijke voorkeur was voor deze patroonheilige. Pas nadat de
        uitslag duidelijk was, is teruggezocht wie de naam had ingediend 
        en dat bleek Jan Rops uit Chaam te zijn.
        Hij werd woensdagavond in de bloemetjes gezet en krijgt nog een
        attentie van de nieuwe parochie, een kaars van Johannes de
        Doper.  Een mooie bijkomstigheid is, is dat de bisschop van Breda,
        Johannes Liesen, ook is vernoemd naar Johannes de Doper.

 

Wie we willen zijn als parochie: we zijn een actieve en uitnodigende geloofsgemeenschap die zowel de traditie van ons geloof wil doorgeven, de kernwaarden die al 2000 jaar oud zijn, maar we willen ook oog hebben voor wat de mensen van nu aanspreekt. We zijn trots op het rijke roomse leven in onze regio, op de vele tradities die we kennen, bijv. het Bernardus octaaf, de vele Maria kapellen, het grote aantal dopelingen en communicanten, op onze vele vrijwilligers, op het feit dat veel mensen de kerk vinden bij de scharniermomenten in hun leven. Onze zes kerken staan letterlijk in het centrum van onze dorpen, helaas zien ook wij het kerkbezoek teruglopen. Daarom willen we extra ons best doen om zoveel mogelijk mensen, jong en oud, in contact te brengen met ons katholieke geloof zodat we ook in de toekomst samen ons geloof kunnen blijven vieren. Bovendien willen we zorg dragen voor onze medemensen, caritas en diaconie.

De bestuurlijke organisatie: Het nieuwe parochiebestuur bestaat uit 7 personen, uit iedere voormalige parochie één persoon met de pastoor als voorzitter. Dus pastoor Demmers, voorzitter, Ine Ultee (Chaam) vice-voorzitter, Nicole Broekman (Alphen) secretaris, Jan Verhoeven (Baarle-Nassau) penningmeester, Peter Dirven (Ulicoten) gebouwencommissie, Ernest Olde Scheper (Gilze) en Jos Vanhooren (Riel). Bovenstaande bestuursleden komen allemaal uit de huidige parochiebesturen, zij hebben gesolliciteerd naar hun plek. Er zit dus veel ervaring in het nieuwe parochiebestuur. 

Het pastorale team bestaat op dit moment uit 2 full-timers: pastoor Demmers en kapelaan Ceriani, en zij worden ondersteund door pastoraal werkster mevrouw Vermeulen en de diakens Smies en Fennema.

In elk van de zes voormalige parochies zal een parochiekerncommissie komen bestaande uit 3 tot 5 mensen. Het is heel belangrijk dat het werk ter plaatse door de lokale mensen gecoördineerd wordt en dat de vrijwilligers gewoon doorgaan met hun inzet. De parochiekerncommissie draagt namens het parochiebestuur zorg voor de praktische organisatie en uitvoerende beheerstaken in de parochiekernen. Ze organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur ter beschikking stelt om in de parochiekern pastorale en parochiële activiteiten te doen plaatsvinden. De parochiekerncommissie verricht haar taken in nauw overleg met zowel het parochiebestuur als het pastoraal team.  De fusie is dus vooral bestuurlijk en financieel, op korte termijn zal er niet zo heel veel veranderen voor de parochianen. 

(Leestip op BNDeStem.nl: Nieuwe Johannes de Doper-parochie verbindt  Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, Lees verder op BN DeStem.nl )

Als u vragen hebt over de samenvoeging, kunt u ze aan de huidige bestuursleden stellen, dan kan schriftelijk of mondeling.

Op zondag 5 januari 2020 zal de bisschop onze nieuwe parochie komen inwijden, “dopen”. Plaats en tijd worden later nog gepubliceerd.