logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Werkgroepen
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
Kerkberichten
Vieringen coronatijd
Dienstrooster
Nieuwsberichten
Nieuwsbrief Parochie
Vanuit het bisdom
Historie
Interessante links

Door de huidige maatregelen mogen we helaas nog steeds maar weinig mensen verwelkomen in onze kerken en moet u zich tevoren aanmelden (het aantal is per 29 april 2021 verhoogd naar 75). Het advies van de bisschoppen is om het mondkapje gedurende de hele viering op te houden. Bij het ontvangen van de communie mag het even af.  

 

Er is elke zondag een viering om 11.00 uur in onze kerk

In de overige kerken van onze regio is er op de weekenddagen wisselend een viering. U vindt het overzicht van alle vieringen op de pagina Dienstrooster en op de website van de parochie  Sint Jan de Doper

 

Van veel vieringen in de parochiekernen worden video-opnames gemaakt die te zien zijn via de parochiewebsite (link: Sint Jan de Doper opnames ). U vindt daar ook de opnames van bijzondere vieringen uit onze parochie.
U komt rechtstreeks bij de vieringen als u op die website op het groene driehoekje (in het witte vlakje) rechtsboven in de groene balk klikt. U komt dan op het YouTube-kanaal van de parochie.

Alle vieringen in onze kerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl, de rechtstreekse link vindt u hier: kerkdienst Alphen (alleen geluid).

   

                                                      *    *   *    *    *   *    *   

 

Donderdag 13 mei Hemelvaart

10.00 u Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van Parochiekoor Riel.

 

Zondag 16 mei

11.00 u Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van het gelegenheidskoor.

Intenties: Ria van Tilborg-van der Aa, Mien Maes-Brouwers, Janus en Cor Graafmans-Oomen.

 

Door de (beperkte) verruiming van het aantal aanwezigen mogen we nu 75 mensen ontvangen bij de vieringen in onze kerk. Dit betekent ook dat we per intentie meer mensen kunnen ontvangen. Wel is het nog steeds verplicht om te reserveren.

U bent allemaal van harte welkom! 

 

Onze Mariakapel is dagelijks geopend voor gebed en om een kaarsje op te (laten) steken. 

  

                                                       *    *   *    *    *   *    *         
                                          

Wilt u een viering bijwonen, dan kunt u rechtstreeks aanmelden via de website van de parochie  (parochiekern Alphen) of door een mailtje te sturen naar secretariaat.regio.alphen@live.nl 

Graag uw naam, telefoonnummer en aantal personen (en hun namen) doorgeven.

Meer informatie vindt u op pagina 'Vieringen coronatijd'.

                           

Voor alle vieringen, ook die in de andere kernen is het mogelijk om intenties op te geven. U kunt dit doen door een mail te sturen naar j.demmers@hotmail.com of  secretariaat.regio.alphen@live.nl en € 11,- over te maken op NL94 RABO 01023.03.487 tnv R.K. Parochie Sint Jan de Doper, kern Alphen of door een enveloppe met 11,00 euro per intentie te deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat te Alphen. Wilt u hierbij ook een telefoonnummer opgeven.

  

                                                       *    *   *    *    *   *    *   

 

Parochiesecretariaat

Misintenties kunt u schriftelijk opgeven: graag voor maandag 10.00u een enveloppe met € 11,00
per intentie deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat of via email: 
secretariaat.regio.alphen@live.nl. Wilt u hierbij ook een telefoonnummer opgeven dan kunnen we met u overleggen mocht dat nodig zijn.  

 

                                                           *    *    *    *    *    *    *                                                       *   

  

Koffie na de viering op de 1e zaterdag van de maand

Het parochiebestuur wil de mogelijkheid bieden om 1 keer in de maand na de viering op zaterdagavond elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee in het deel van de kerk waar een aantal banken zijn weggehaald.
In principe is dit steeds op de eerste zaterdag van de maand.
Dat betekent dat u uitgenodigd bent om na de eucharistieviering van 19.00u koffie of thee te blijven drinken en met elkaar een praatje te maken.

 

I.v.m. de maatregelen n.a.v. het coronavirus vervalt (voorlopig) het koffiedrinken. 

 

                                                           *    *    *    *    *    *    * 

 

De toekomst van onze parochies

We kunnen ons voorstellen dat het ontstaan van de nieuwe parochie vragen bij u oproept. We bieden u graag de mogelijkheid om deze vragen te stellen aan leden van de parochiekerncommissie. Dat kan o.a. na de viering tijdens het maandelijkse koffiedrinken. Op een aantal vragen zal nog geen antwoord te geven zijn, omdat nog veel onzeker is. Uw vraag zal dan genoteerd worden en we geven u antwoord, zodra we dat kunnen. U kunt ook een brief met uw vraag in de brievenbus van het secretariaat doen of een mail sturen naar parochiebestuur@willibrorduskerkalphen.nl.

 

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *                                  

                                                       

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u (de parochiebijdrage als) een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *

 

Communie thuis

Leden van het pastoresteam brengen op verzoek de heilige Communie thuis aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. 

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.  
 

                                                       *    *   *    *    *   *    * 

 

 

 

klik op verder om naar pagina nieuwsberichten te gaan