logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Werkgroepen
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Vieringen coronatijd
Dienstrooster
Nieuwsberichten
Nieuwsbrief Parochie
Vanuit het bisdom
Historie
Interessante links

 

In verband met de recente ontwikkelingen van het aantal coronabesmettingen, worden extra maatregelen genomen, zie pagina nieuwsberichten en de website van de nieuwe parochie sint-jan-de-doper.nl

De viering van zaterdag 17 oktober is terug te zien via het YouTube

 

De vieringen vanuit onze kerk worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl (alleen geluid).

Voor de rechtstreekse link klik kerkdienst Alphen.  

  

                                                      *    *   *    *    *   *    *    

Allerzielen 2 november

We mogen helaas maar weinig mensen verwelkomen in onze kerken. De vieringen (in de kerk) met Allerzielen zijn daarom alleen voor familieleden van overleden parochianen van het afgelopen jaar. Zij hebben hiervoor een brief ontvangen met de mogelijkheid om zich (met een beperkt aantal personen) aan te melden. De twee vieringen (om 10.30u en om 19.00u) zijn wel voor iedereen te volgen via kerkdienstgemist.nl (alleen geluid).

 

De eerstvolgende eucharistieviering in onze kerk is 31 oktober.

Door de aanvullende maatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd is het aantal aanwezigen dat we mogen toelaten bij vieringen zeer beperkt. 
 
                                                      *    *   *    *    *   *    *  

Wilt u een viering bijwonen, dan kunt u reserveren bij Ellen Klaassen-Vaarten. 

Telefoon nummer 013 5081092 of ellenvaarten@hetnet.nl

Graag naam, telefoonnummer en aantal personen (en hun namen) doorgeven.

U kunt het aanmeldformulier van de website ook in de brievenbus van de parochie doen.

U kunt ook rechtreeks reserveren vanaf de website van onze (nieuwe) parochie, klik op parochiekern Alphen

Meer informatie vindt u op pagina 'Vieringen coronatijd'.

 

Voorlopig is er tot het eind van dit jaar elke 3 weken op zaterdag om 19.00 uur een viering in Alphen (de eerstvolgende is op zaterdag 31 oktober). 

Op de andere weekenddagen is er wisselend in de overige kerken van onze regio een viering. Er is dan geen viering in onze kerk (ook niet via kerkdienstgemist).

U vindt het overzicht van alle vieringen op de pagina Dienstrooster.

                            

Voor alle vieringen, ook die in de andere kernen is het mogelijk om intenties op te geven. U kunt dit doen door een mail te sturen naar j.demmers@hotmail.com of  secretariaat.regio.alphen@live.nl en € 11,- over te maken op NL94 RABO 01023.03.487 tnv Kerkbestuur Willibrordus te Alphen of door een enveloppe met 11,00 euro per intentie te deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat te Alphen. Wilt u hierbij ook een telefoonnummer opgeven.

  

                                                       *    *   *    *    *   *    *   

Onze Mariakapel blijft dagelijks geopend voor gebed en om een kaarsje op te (laten) steken. 

Er zijn ook noveenkaarsen met de afbeelding van Johannes de Doper. 
   

                                                       *    *   *    *    *   *    *    

 

Parochiesecretariaat

Misintenties kunt u schriftelijk opgeven: graag voor maandag 10.00u een enveloppe met € 11,00
per intentie deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat of via email: 
secretariaat.regio.alphen@live.nl. Wilt u hierbij ook een telefoonnummer opgeven dan kunnen we met u overleggen mocht dat nodig zijn.  

 

                                                           *    *    *    *    *    *    *                                                       *   

  

Koffie na de viering op de 1e zaterdag van de maand

Het parochiebestuur wil de mogelijkheid bieden om 1 keer in de maand na de viering op zaterdagavond elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee in het deel van de kerk waar een aantal banken zijn weggehaald.
In principe is dit steeds op de eerste zaterdag van de maand.
Dat betekent dat u uitgenodigd bent om na de eucharistieviering van 19.00u koffie of thee te blijven drinken en met elkaar een praatje te maken.

 

I.v.m. de maatregelen n.a.v. het coronavirus vervalt het koffiedrinken. 

 

                                                           *    *    *    *    *    *    * 

 

De toekomst van onze parochies

We kunnen ons voorstellen dat het ontstaan van de nieuwe parochie vragen bij u oproept. We bieden u graag de mogelijkheid om deze vragen te stellen aan leden van de parochiekerncommissie. Dat kan o.a. na de viering tijdens het maandelijkse koffiedrinken. Op een aantal vragen zal nog geen antwoord te geven zijn, omdat nog veel onzeker is. Uw vraag zal dan genoteerd worden en we geven u antwoord, zodra we dat kunnen. U kunt ook een brief met uw vraag in de brievenbus van het secretariaat doen of een mail sturen naar parochiebestuur@willibrorduskerkalphen.nl.

 

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *                                  

                                                       

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u (de parochiebijdrage als) een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *

 

Communie thuis

Leden van het pastoresteam brengen op verzoek de heilige Communie thuis aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. 

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.  
 

                                                       *    *   *    *    *   *    * 

 

 

 

klik op verder om naar pagina nieuwsberichten te gaan