logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Werkgroepen
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
Kerkberichten
Dienstrooster
Nieuwsberichten
Historie
Interessante links

Er is elke zondag een viering (meestal) om 11.00 uur in onze kerk

( zie het overzicht van alle vieringen op de pagina Dienstrooster )

In de overige kerken van onze regio is er op de weekenddagen wisselend een viering: zie de website van de parochie  Sint Jan de Doper

 

Van veel vieringen in de parochiekernen worden video-opnames gemaakt die te zien zijn via de parochiewebsite (link: Sint Jan de Doper opnames ). U vindt daar ook de opnames van bijzondere vieringen uit onze parochie.
U komt rechtstreeks bij de vieringen als u op die website op het groene driehoekje (in het witte vlakje) rechtsboven in de groene balk klikt. U komt dan op het YouTube-kanaal van de parochie.

Alle vieringen in onze kerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl, de rechtstreekse link vindt u hier: kerkdienst Alphen (alleen geluid).

  

                                                      *    *   *    *    *   *    *   

Collectes in de kerk

Steeds meer mensen hebben geen of weinig cashgeld. Wij bieden u daarom de mogelijkheid om de collecte te voldoen met behulp van een QR code (deze ligt in de kerk op tafeltjes aan de achterste kerkbanken bij de grote deuren). U scant de code met uw telefoon. Daarna kunt u de collecte betalen via uw bankieren-app. Het minimale bedrag is € 1,25, maar u mag uiteraard meer bijdragen.

 

                                                      *    *   *    *    *   *    *   

 

Zondag 4 december, 2e zondag van de Advent 

11.00 uur eucharistieviering met medewerking van Fioretti.

Intenties: Wil van Gorp, Wim Graafmans(namens de K.B.O.), José Keustermans-de

Leijer, Jac en Riet de Jong-van Haperen, Mart en Riet Jansen-de Werd,

 

Dinsdag 6 december

10.00 uur eucharistieviering op de Hoogt.

Intenties: Mien de Jong-van Esch(namens de K.B.O.), Wies Aerts-Aerts.

 

Overleden

Op 21 november is overleden José de Leijer,echtgenote van Walter Keustermans, in de

leeftijd van 56 jaar. De uitvaartplechtigheid heeft reeds plaatgevonden. Moge zij ruste in

de hemelse vrede. 

 

Alle vieringen in onze kerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl, de rechtstreekse link

vindt u op de website van onze parochiekern.

 

Onze Mariakapel is dagelijks geopend voor gebed en om een kaarsje op te (laten) steken. 

  

                                                       *    *   *    *    *   *    *         

 

Parochiesecretariaat   

Misintenties

Per 1 januari 2023 zijn de kosten per intentie 12,00 euro.                  

Misintenties kunt u schriftelijk opgeven door een enveloppe met €11,00 (tarief tot eind december) per intentie te deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat
of via e-mail: secretariaat.regio.alphen@live.nl en € 11,- overmaken op NL94 RABO 01023.03.487 t.n.v. R.K. Parochie Sint Jan de Doper, kern Alphen. 

Graag voor maandag 10.00u., ze worden dan ook vermeld in Ons Weekblad.

Wilt u bij uw aanvraag ook een telefoonnummer opgeven, indien nodig kunnen wij dan contact met u opnemen. 

U kunt intenties opgeven voor alle vieringen, ook voor die in de andere kernen.

 

                                                           *    *    *    *    *    *    *                                                      

                                                                       

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Giften zoals de jaarlijkse parochiebijdrage of periodieke giften zijn aftrekbaar bij uw belastingaangifte. 

 
Als u uw periodieke gift of de jaarlijkse parochiebijdrage vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting, omdat onze parochie een ANBI-status heeft (RSIN nummer: 826 152 132) en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.


Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

-  meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ;of

-  meer schenken zonder dat het u meer kost.

Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

 

De gegevens van de ANBI status kunt u ook vinden op de website van het bisdom:
www.bisdomvanbreda.nl onderaan de startpagina kunt u doorklikken naar de ANBI status.

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *

 

Communie thuis

Leden van het pastoresteam brengen op verzoek de heilige Communie thuis aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. 

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.  
 

                                                       *    *   *    *    *   *    * 

 

 

 

klik op verder om naar pagina nieuwsberichten te gaan