logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Werkgroepen
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
Kerkberichten
Vieringen coronatijd
Dienstrooster
Nieuwsberichten
Nieuwsbrief Parochie
Vanuit het bisdom
Historie
Interessante links

 

 

Er is elke zondag een viering (meestal) om 11.00 uur in onze kerk

In de overige kerken van onze regio is er op de weekenddagen wisselend een viering. U vindt het overzicht van alle vieringen op de pagina Dienstrooster en op de website van de parochie  Sint Jan de Doper

 

Van veel vieringen in de parochiekernen worden video-opnames gemaakt die te zien zijn via de parochiewebsite (link: Sint Jan de Doper opnames ). U vindt daar ook de opnames van bijzondere vieringen uit onze parochie.
U komt rechtstreeks bij de vieringen als u op die website op het groene driehoekje (in het witte vlakje) rechtsboven in de groene balk klikt. U komt dan op het YouTube-kanaal van de parochie.

Alle vieringen in onze kerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl, de rechtstreekse link vindt u hier: kerkdienst Alphen (alleen geluid).

 

Reserveren

Vanaf zaterdag 25 september hoeft er niet meer geregistreerd te worden bij de vieringen.

U hoeft dus ook niet te reserveren. Bij binnenkomst worden nog wel de handen gedesinfecteerd.

 

Voor alle vieringen in de Hoogt kunt u contact opnemen met de Hoogt
 

                                                      *    *   *    *    *   *    *   

Collectes in de kerk

Steeds meer mensen hebben geen of weinig cashgeld. Met ingang van heden bieden wij u daarom de mogelijkheid om de collecte te voldoen met behulp van een QR code. U scant de code met uw telefoon. Daarna kunt u de collecte betalen via uw bankieren-app. Het minimale bedrag is € 1,25, maar u mag uiteraard meer bijdragen.

 

                                                      *    *    *    *    *    *    *

 

Zondag 24 okt

11.00 u eucharistieviering m.m.v Bernarduskoor.

Intenties:  Willy Fasen-Rijntjens, ouders Leo en Gonda van Hees-de Jong.

 

 

Dinsdag 26 okt

10.00 u eucharistieviering in de Hoogt.

Intenties: Bernard de Jong, overleden familie de Jong-van Gorp, overleden familie Schellekens-Oerlemans.

 

Gedoopt

Op 17 oktober is door het sacrament van het doopsel in onze gemeenschap opgenomen Rens Timmermans. Moge hij opgroeien in liefde en geluk.Onze hartelijke gelukwensen! 

 

 

Onze Mariakapel is dagelijks geopend voor gebed en om een kaarsje op te (laten) steken. 

  

                                                       *    *   *    *    *   *    *         
                                          

Wilt u een viering bijwonen, dan kunt u rechtstreeks aanmelden via de website van de parochie  (parochiekern Alphen) of door een mailtje te sturen naar secretariaat.regio.alphen@live.nl 

Graag uw naam, telefoonnummer en aantal personen (en hun namen) doorgeven.

Meer informatie vindt u op pagina 'Vieringen coronatijd'.

                           

Voor alle vieringen, ook die in de andere kernen is het mogelijk om intenties op te geven. U kunt dit doen door een mail te sturen naar j.demmers@hotmail.com of  secretariaat.regio.alphen@live.nl en € 11,- over te maken op NL94 RABO 01023.03.487 tnv R.K. Parochie Sint Jan de Doper, kern Alphen of door een enveloppe met 11,00 euro per intentie te deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat te Alphen. Wilt u hierbij ook een telefoonnummer opgeven, indien nodig kunnen wij dan contact met u opnemen..

  

                                                       *    *   *    *    *   *    *   

 

Parochiesecretariaat

Misintenties kunt u schriftelijk opgeven: graag voor maandag 10.00u een enveloppe met € 11,00
per intentie deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat of via email: 
secretariaat.regio.alphen@live.nl. Wilt u hierbij ook een telefoonnummer opgeven dan kunnen we met u overleggen mocht dat nodig zijn.  

 

                                                           *    *    *    *    *    *    *                                                       *   

                                                                       

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u (de parochiebijdrage als) een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *

 

Communie thuis

Leden van het pastoresteam brengen op verzoek de heilige Communie thuis aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. 

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.  
 

                                                       *    *   *    *    *   *    * 

 

 

 

klik op verder om naar pagina nieuwsberichten te gaan