logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Nieuwsberichten
Dienstrooster
Historie
Interessante links

Nieuwsberichten:   - Uitnodiging informatieavond Kerkbalans 

                                 - Publiekslezing Leo Fijen over boek 'Als God renoveert'  15 jan. 2020

                                 - Vormsel 2020 

                                 - 100-jarig bestaan van koorkring Gilze  

                                 - Kerkgebouwen in de nieuwe parochie Op weg naar Sint Jan de Doper

                                 - Sint Jan de Doper Parochie;    Aanvraag tot samenvoeging  

                                 - Vragen over het samengaan van de parochies ?

                                 - Bisdom en Sint Franciscuscentrum: ‘De Missionaire Parochie’ 

                                       *  Uitnodiging expertiseavond parochievernieuwing 20 nov.2019

                                 - Jongerenbedevaart naar Rome

                                 - De samenvoeging van zes parochies

                                 - Periodieke gift in geld
                                 - Website "OnsAlphenChaam"

 

                                            ********************************************  

Uitnodiging informatieavond Kerkbalans

Woensdag 29 januari houdt de ParochieKernCommissie (PKC) de jaarlijkse informatieavond. Op deze avond praten we u o.a. bij over het financiële jaar 2019.
Per 1 jan jl. zijn de voormalige parochies van Alphen,  Baarle, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten officieel samengevoegd één nieuwe parochie Sint Jan de Doper met één nieuw parochiebestuur. Per dorp is er nu een ParochieKernCommissie. 
Voorlopig blijven alle kerken open. Deze en andere praktische consequenties worden toegelicht. Hierna heeft u volop gelegenheid om vragen te stellen.

Na de pauze een ontspannende bijdrage van onze “oud” dorpsgenoot, dhr. Jan van Eijck.

Deze avond vindt plaats in de aula van de St. Willibrordusschool in Alphen.

Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) Einde: 21.00 uur.

U bent allen van harte welkom

 

Als u komt graag het strookje dat bij de uitnodiging zit ingevuld inleveren in de brievenbus van de pastorie. U kunt ook mailen naar het secretariaat: secretariaat.regio.alphen@live.nl 

 

                                            ******************************************** 

Publiekslezing van Leo Fijen over boek 'Als God renoveert'  15 januari 2020 

Leo Fijen is door het Sint Franciscuscentrum gevraagd deze lezing te houden in het kader van het voorprogramma op de conferentie 'De Missionaire parochie. Als God renoveert', 24 en 25 maart 2020.

Voor wie

Deze publiekslezing is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Van harte welkom.

Wanneer en waar

De avond wordt gehouden op 15 januari 2020 in de H. Antoniuskathedraal – Sint Janstraat 8 te

Breda van 19.30 tot 21.30 uur.

Over de inleider

Naast bekende tv-presentator is Leo Fijen directeur van Adveniat. Hij is de uitgever van het boek

'Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei', de Nederlandse vertaling van 'Divine

renovation. From a Maintenance to a Missional Parish' van de Canadese priester James Mallon.

Parochievernieuwing en mensen in contact brengen met Jezus Christus

Het thema van de parochievernieuwing ligt Leo Fijen nauw aan het hart. Zelf is hij vrijwilliger in de parochiekern van Sint Maarten in Maartensdijk. Deze geloofsgemeenschap behoort de HH. Maria en Marthaparochie in Baarn.

In verschillende publicaties zoals 'Het wonder van Maartensdijk' beschrijft hij hoe een kleine

gemeenschap leeft met God (2001). In 'Het wonder van Maartensdijk gaat verder' staan

80 verhalen van mensen over geloven van mensen in een vitale dorpskerk (2008) en

 

'Succesverhalen in de Kerk' (2018) getuigt hij van zijn geloof in de vitaliteit van parochies.In de geloofsgesprekken op zondagmorgen laat hij zien hoe mensen hun geloof verwoorden. Ook

hierdoor brengt hij de verborgen dynamiek van ons geloof aan het licht.

In zijn lezing illustreert Leo Fijen aan de hand van concrete voorbeelden hoe Nederlandse

parochies missionair zijn en mensen in contact brengen met Jezus Christus.

Programma

19.00 uur Ontvangst

19.30 uur Lezing door Leo Fijen

20.15 uur Pauze

20.30 uur Voortzetting lezing met na afloop gelegenheid tot vragen en gesprek

20.15 uur Afsluitend bidden we het Avondgebed

20.30 uur Einde van de avond

Aanmelden en kosten

U kunt u inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op de website van het Sint

Franciscuscentrum.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom. 

  

                                            ********************************************                                            

Vormsel 2020

Zestien vormelingen en hun ouders zijn dit jaar samen op pad gegaan om te ontdekken: “Wat is het vormsel? “ en “Wat betekent “Geloof in je leven” voor mij?”. Kiezen voor het H. Vormsel en het geloof is niet meer vanzelfsprekend voor jongeren in deze tijd en vraagt om moed/lef om je open te durven stellen voor het geloof en het onbekende. Als thema is daarom dit jaar voor Brave Young Hearts gekozen.

Inmiddels hebben we vijf bijeenkomsten achter de rug waarbij we gewerkt hebben met een kernwoord en kleur per bijeenkomst, die centraal staan. Langzaam ontstaat er ook een gebedssleutelhanger, waarbij elke kraal een eigen betekenis heeft. Naast het projectboek Vormselkracht, hebben alle vormelingen, dit jaar ook een eigen portofolio, waarin zij op creatieve wijze laten zien wat zij gedurende het vormseltraject leren en ervaren. Ouders helpen ons bij de uitvoering en invulling van de bijeenkomsten en hebben ook samen met de vormelingen een video gemaakt voor de bisschop met een beperkt aantal vragen. We zijn in afwachting van de reactie van de bisschop. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte om met en van elkaar te leren, maar ook om samen plezier te hebben. Vaste onderdelen van een bijeenkomst zijn samen bidden, samen een verhaal lezen en bespreken en een spel of doe-opdracht.

Onlangs, 9 november, hebben we deelgenomen aan het Lopend Vuurtje in Bergen op Zoom. Een dag speciaal georganiseerd vanuit het bisdom Breda voor vormelingen en hun ouders. Om 10 uur begonnen we de dag met een viering, waarbij onze vormelingen mochten assisteren. Daarna volgde er een apart programma voor de ouders en een voor de vormelingen op 2 verschillende locaties in de buurt van de kerk. De vormelingen gingen in spelvorm aan de slag en later nog in gesprek met een van de vormheren. Tussendoor werd er nog gezamenlijk genoten van een broodmaaltijd.

De ouders gingen met elkaar in gesprek over het geloof, waarbij vragen als: Wat is voor jou belangrijk in het geloof?, Wat wil je je kinderen meegeven? En wie was/is voor jou belangrijk c.q. bepalend geweest voor jouw kijk op het geloof? Na een gezamenlijke broodmaaltijd, was er nog een korte lezing over het leven van Willibrordus en werd er nog even kort over doorgepraat door de ouders.

Om 15.00 was er nog een korte gezamenlijke viering in de kerk, waarbij handoplegging centraal stond voor jong en oud. Een bijzondere ervaring en een mooie afsluiting van de dag.

De komende weken gaan we verder met de voorbereidingen op het H. Vormsel.

18 januari 2020 ontvangen onze vormelingen het H. Vormsel van de bisschop in de viering om 19.00u in de Willibrorduskerk te Alphen. We willen er samen een mooie viering van maken. Bent u er ook bij?

 

Namens werkgroep Vormsel

Jessica Schoonderwoerd-Leijten en Rian Derks


                                            ********************************************    

100-jarig bestaan van onze koorkring 

Alphen – Baarle-Nassau – Chaam – Gilze – Molenschot – Riel – Rijen – Ulicoten

 

18 april 2020 vieren we het 100-jarig bestaan van onze koorkring en beginnen met een plechtige eucharistieviering om 17.00 uur in de parochiekerk van Gilze.
Hoofdcelebrant is mgr. H. Lommers.

Gezamenlijk zullen we die viering op feestelijke wijze muzikaal opluisteren en hopen dat vele medeparochianen en andere geïnteresseerden met ons mee komen vieren. Immers hoe meer zielen hoe meer vreugd en gedeelde vreugde is dubbele vreugde! Noteer de datum alvast in uw agenda.

Namens koorkring Gilze, secretaris Jacqueline van der Kaa-Swolfs

 

                                            ********************************************  

Kerkgebouwen in de nieuwe parochie

Op weg naar Sint Jan de Doper   

 

Op donderdag 7 november tekenden de besturen van de parochies Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten het Startdocument van de parochie St. Jan de Doper. We informeerden u daar eerder over. Op 1 januari zal de nieuwe parochie een feit zijn.

 

De huidige parochies houden dan op te bestaan. De gebouwen blijven natuurlijk wel (be)staan. De vraag die op de lippen van iedere betrokken parochiaan brandt, is: “Wat gaat er met “onze” kerk gebeuren?” Want iedereen snapt dat we niet in staat zijn om zes kerken volledig in functie kunnen behouden. Daarvoor lopen de bezoekersaantallen te veel terug. En ook de bezetting van het pastorale team laat dat niet toe.

 

We kunnen nu nog niet vertellen wat de toekomst voor ieder individueel kerkgebouw zal zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we niets kunnen vertellen.

 

Bij een parochie hoort een parochiekerk. Het is dus duidelijk dat 1 kerk als parochiekerk zal worden aangewezen. De parochiekerk vormt het kloppende hart van onze nieuwe parochie. Deze plek zal de vertrouwde thuisplek worden voor de parochianen die zich nu al verbonden weten met onze gemeenschap. Hierin worden de wekelijkse Eucharistie, de vieringen van Kerstmis, het Paastriduüm enzovoorts gevierd. Wat de functie van de andere gebouwen wordt, is nog niet bepaald. Voorlopig blijven alle gebouwen in ieder geval gewoon open.

 

De keuze van een parochiekerk én het besluit rondom de functie van de andere gebouwen is erg belangrijk en ligt gevoelig. Daarom volgen we een zorgvuldige procedure. Deze bevat een aantal stappen. De eerste van die stappen is al genomen.

 

Enkele jaren geleden is de Gebouwenadviescommissie van start gegaan. Zij heeft een zeer gedegen onderzoek gedaan naar de huidige parochies en hun gebouwen. Op basis van dit zorgvuldig onderzoek, heeft zij in de loop van 2019 een rapport uitgebracht. Hierin trekt de commissie een aantal conclusies en geeft adviezen over de toekomst van de kerkgebouwen. Dit advies is aangeboden aan de gezamenlijke besturen. Deze spraken af geen overhaast besluit te nemen. Daarom geven zij het rapport door aan het bestuur van St. Jan de Doper.

 

In het eerste half jaar van 2020 zal het bestuur mede op basis van het advies van de gebouwenadviescommissie een concept gebouwenbesluit formuleren. Ook de uitgangspunten van het pastoraal plan, zoals die beschreven staan in de startnotitie van onze nieuwe parochie, zullen een belangrijke rol spelen bij het besluit. Nadat het concept gebouwenbesluit is geformuleerd, bespreekt het parochiebestuur dit concept met de bisschop. Vervolgens worden - met instemming van de bisschop - parochianen van de parochie geïnformeerd en gehoord over het gebouwenplan. Nadat de parochianen zijn gehoord stelt het parochiebestuur het gebouwenplan vast (al dan niet aangepast) en vraagt het aan de bisschop instemming om het plan te gaan uitvoeren.

U ziet het zorgvuldigheid heeft tijd nodig, maar volgend jaar om deze tijd zal duidelijk zijn waar onze parochiekerk zal staan. Eerst gaan we de start van onze nieuwe parochie vieren.

 

Op zondag 5 januari vieren we in de kerk van Chaam de start van onze nieuwe parochie met een feestelijke Eucharistie. Deze start om 11:00 uur. U bent hierbij van harte welkom.

 

                                            ********************************************   

Sint Jan de Doper Parochie      Aanvraag tot samenvoeging van parochies 

Op donderdag 7 november vond een bijzondere bijeenkomst plaats in parochiecentrum De Sleutel in Gilze. Tegen 20:00 uur verzamelden zich het Pastorale team en bestuursleden van de parochies in de regio Alphen-Gilze.

 

Wat was het bijzondere van die bijeenkomst? Waarom waren al deze bestuurders afgereisd naar Gilze?

Op deze avond zouden twee belangrijke documenten worden getekend: het Startdocument parochie Sint Jan de Doper en de Aanvraag samenvoeging parochies. Met het tekenen van deze documenten maken we een belangrijke stap richting de samenvoeging van de parochies van Alphen, Chaam, Ulicoten, Riel, Baarle Nassau en Gilze. Op 1 januari 2020 moet de parochie St. Jan de Doper dan een feit zijn.

 

De avond werd door Pastoor Jos Demmers geopend met een gebed:

“Vader wij vragen U niet

Om wonderen en tekenen uit de hemel.

Wij bidden om het vuur van uw Geest,

 

die ons verwarmt,

die ons verlicht,

die ons moed geeft,

die voor ons de goede richting aanduidt.

…”

 

Hierna nam Ine Ultee, beoogd vicevoorzitter van de nieuwe parochie, het woord. Zij nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen die hebben geleid tot de samenvoeging. Deze ontwikkelingen vonden plaats in een periode van drie jaar. Een periode waarin veel stappen zijn gezet, veel mijlpalen gepasseerd.

                            

 

Na deze historische schets, brak het  

belangrijkste moment van de avond aan. 

Pastoor Demmers en zes vicevoorzitters

en zes secretarissen ondertekenden de

documenten. In zekere zin symboliseerde

dit moment het begin van het einde en

het einde van het begin.

Het begin van het einde van de oude

parochies en het einde van het begin

van de nieuwe parochie.

 

 

Het officiële deel van de avond werd afgesloten door Geerten Kok. Geerten heeft de besturen, namens het Bisdom, begeleid in het proces van samenvoeging. Hij ontving daarom ook een warm applaus van alle aanwezigen.

 

De avond werd afgesloten in een informele en positieve sfeer. Vol vertrouwen wordt de toekomst tegemoet gegaan. Samen in de parochie St. Jan de Doper!

  

                                            ********************************************   

Vragen over het samengaan van de parochies ?
We kunnen ons voorstellen dat het samengaan van de parochies en de vorming van de nieuwe parochie vragen bij u oproept. We bieden u graag de mogelijkheid om deze vragen te stellen. Dat kan o.a. na de mis tijdens het (maandelijkse) koffiedrinken.  Op een aantal vragen zal nu nog geen antwoord te geven zijn, omdat nog veel onzeker is. Uw vraag zal dan genoteerd worden en we geven u antwoord, zodra we dat kunnen.  
U kunt ook een brief met uw vraag in de brievenbus van het secretariaat doen of een mail sturen naar parochiebestuur@willibrorduskerkalphen.nl  Of spreek een van de bestuursleden aan.

 

                                            ********************************************  

Programma Bisdom en Sint Franciscuscentrum en voorprogramma conferentie ‘De Missionaire Parochie’ 

Het Bisdom en het Sint Franciscuscentrum organiseren in de komende periode tot en met de conferentie ‘De Missionaire Parochie’ op 24 en 25 maart 2020 een aantal activiteiten met als leidraad de parochievernieuwing.

De veranderende tijden vragen om een nieuwe doordenking van de missie van de plaatselijke

geloofsgemeenschappen. Een levende parochie is een parochie waarin het geloof gemeenschappelijk wordt beleefd én wordt uitgedragen.

Aan die ‘missionaire parochie’ is de landelijke conferentie gewijd, die op 24 en 25 maart 2020 in

Oudenbosch plaatsvindt en waarvan de Bisschop van Breda de gastheer is. De actuele informatie hierover vindt u op www.missionaireparochie.nl.

Verschillende activiteiten raken aan het thema van de parochievernieuwing en fungeren als een

soort ‘voorprogramma’ voor de conferentie. (Zie ook www.sintfranciscuscentrum.nl en www.bisdombreda.nl )

Aan al deze activiteiten kunt u ook deelnemen zonder dat u zich aanmeldt voor de conferentie.

 

Uitnodiging expertiseavond parochievernieuwing voor bestuurders en kernvrijwilligers

    In aansluiting op bovenstaande organiseert het Sint Franciscuscentrum een expertiseavond voor bestuurders

    en vrijwilligers in parochies over parochievernieuwing op woensdag 20 november 2019 van 19.30 uur tot

    21.30 uur in centrum Bovendonk.

    Inhoud

    We komen uit de tijd van de volkskerk. Het hele maatschappelijk leven draaide rond Kerk en

    parochie. Deze situatie is totaal veranderd. Kerk en parochie staan aan de rand van de

    samenleving. Toch zijn we geroepen het Evangelie aan de hele samenleving te verkondigen en

    mensen te laten delen in de verlossende liefde van Jezus Christus, ook hen die ogenschijnlijk ver

    van Kerk en geloof staan. Hoe doen we dat? Hoe bouwen we onze parochies om tot missionaire

    gemeenschappen? Hoe worden we zelf missionaire gelovigen? Welke weerstanden voelen we in onze

    parochie en in onszelf? Welke valkuilen zijn er? Hoe overwinnen we deze met de hulp van Gods genade?

    Deze vragen staan vanavond centraal.

    U kunt u aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier via www.sintfranciscuscentrum.nl

    Het Sint Franciscuscentrum biedt de avond kosteloos aan. Een vrijwillige bijdrage is welkom.


                                            ********************************************  

Jongerenbedevaart naar Rome

Vorig jaar heeft de bisschoppensynode plaatsgevonden ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.

De Nederlandse bisschoppen nodigen – in de lijn van dezelfde synode –  de jongeren uit om deel te nemen aan een jongerenbedevaart naar Rome (26 april tot met 2 mei 2020).

 

Uitnodiging door kapelaan Jochem van Velthoven:

Come home, Go Rome!

Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu!

Van 26 april tot en met 2 mei 2020 wordt een Jongerenbedevaart georganiseerd naar Rome.

Wat kun je verwachten?

Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart denken ook wij na over hoe we Jezus’ leerling kunnen zijn en hoe wij Hem kunnen volgen. Elke dag wordt de Eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein. Je overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen zijn daarom vereist, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Nederland. In het kort:

· Wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020

· Voor wie: Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar

· Prijs: € 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!) ·
 Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim. Contact: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel.: 043 3215715 · Inschrijving: Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim

· De bedevaart is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen. De hulpbisschoppen mgr. Woorts (Aartsbisdom Utrecht) en mgr. Mutsaerts (bisdom Den Bosch) gaan mee op tocht.

· In Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen.

· Wil je meer weten, dan kun je mij ook een mailtje sturen kapelaanvanvelthoven@gmail.com

 

Ik zou het super vinden als we ook met enkele jongeren uit ons Bredase Bisdom Rome kunnen gaan ontdekken!

 

Kapelaan Jochem van Velthoven

 

                                            ********************************************   

De samenvoeging van zes parochies: dat zijn H. Willibrordus  (Alphen), Onze Lieve Vrouw van Bijstand  (Baarle-Nassau), H. Antonius Abt  (Chaam), St. Petrus’ Banden  (Gilze),  H. Antonius Abt  (Riel) en H. Bernardus  (Ulicoten)

Onze parochie gaat heten naar Johannes de Doper, naamdag 24 juni. Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus. Hij doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen (diaconie). Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid. De nieuwe parochie krijgt een nieuwe naam, de 6 bestaande kerken zullen hun naam behouden en blijven ook hun patroonheiligen gedenken

Hoe we tot deze naam zijn gekomen: eind november 2018 is onder de parochianen van de 6 parochies een oproep verspreid om met voorstellen te komen voor een naam voor onze nieuwe parochie. Die naam moest wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: 1) het is de naam van een heilige of het gaat om een openbaringsgegeven uit de bijbel of uit de traditie die op Christus of Maria betrekking heeft, bv H Drie-eenheid, of Goede Herder, 2) het kan niet gaan om een naam van een van de huidige parochies en tenslotte 3) de nieuwe parochienaam is nog niet in gebruik in ons bisdom. De namen werden ingeleverd bij één persoon, die de naam van de inbrenger heeft gescheiden van de voorgestelde naam.Dus niemand wist wie welke naam had aangeleverd.

        Uit de vele inzendingen (38!) heeft het bestuur een aantal namen
        geselecteerd en aan de bisschop voorgelegd. De overgebleven
        vier namen zijn bekend gemaakt aan de parochianen en zij 
        mochten tijdens de vastenperiode stemmen. Op eerste Paasdag
        sloot de stembus. Er is veel gestemd, zowel digitaal als per brief.
        Van de ongeveer 280 uitgebrachte stemmen is bijna de helft naar
        Johannes de Doper gegaan. Dus je kunt wel zeggen dat er een
        duidelijke voorkeur was voor deze patroonheilige. Pas nadat de
        uitslag duidelijk was, is teruggezocht wie de naam had ingediend
        en dat bleek Jan Rops uit Chaam te zijn.
        Hij werd woensdagavond in de bloemetjes gezet en krijgt nog een
        attentie van de nieuwe parochie, een kaars van Johannes de
        Doper.  Een mooie bijkomstigheid is, is dat de bisschop van Breda,
        Johannes Liesen, ook is vernoemd naar Johannes de Doper.

Wie we willen zijn als parochie: we zijn een actieve en uitnodigende geloofsgemeenschap die zowel de traditie van ons geloof wil doorgeven, de kernwaarden die al 2000 jaar oud zijn, maar we willen ook oog hebben voor wat de mensen van nu aanspreekt. We zijn trots op het rijke roomse leven in onze regio, op de vele tradities die we kennen, bijv. het Bernardus octaaf, de vele Maria kapellen, het grote aantal dopelingen en communicanten, op onze vele vrijwilligers, op het feit dat veel mensen de kerk vinden bij de scharniermomenten in hun leven. Onze zes kerken staan letterlijk in het centrum van onze dorpen, helaas zien ook wij het kerkbezoek teruglopen. Daarom willen we extra ons best doen om zoveel mogelijk mensen, jong en oud, in contact te brengen met ons katholieke geloof zodat we ook in de toekomst samen ons geloof kunnen blijven vieren. Bovendien willen we zorg dragen voor onze medemensen, caritas en diaconie.

De bestuurlijke organisatie: Het nieuwe parochiebestuur bestaat uit 7 personen, uit iedere voormalige parochie één persoon met de pastoor als voorzitter. Dus pastoor Demmers, voorzitter, Ine Ultee (Chaam) vice-voorzitter, Nicole Broekman (Alphen) secretaris, Jan Verhoeven (Baarle-Nassau) penningmeester, Peter Dirven (Ulicoten) gebouwencommissie, Ernest Olde Scheper (Gilze) en Jos Vanhooren (Riel). Bovenstaande bestuursleden komen allemaal uit de huidige parochiebesturen, zij hebben gesolliciteerd naar hun plek. Er zit dus veel ervaring in het nieuwe parochiebestuur. 

Het pastorale team bestaat op dit moment uit 2 full-timers: pastoor Demmers en kapelaan Ceriani, en zij worden ondersteund door pastoraal werkster mevrouw Vermeulen en de diakens Smies en Fennema.

In elk van de zes voormalige parochies zal een parochiekerncommissie komen bestaande uit 3 tot 5 mensen. Het is heel belangrijk dat het werk ter plaatse door de lokale mensen gecoördineerd wordt en dat de vrijwilligers gewoon doorgaan met hun inzet. De parochiekerncommissie draagt namens het parochiebestuur zorg voor de praktische organisatie en uitvoerende beheerstaken in de parochiekernen. Ze organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur ter beschikking stelt om in de parochiekern pastorale en parochiële activiteiten te doen plaatsvinden. De parochiekerncommissie verricht haar taken in nauw overleg met zowel het parochiebestuur als het pastoraal team.  De fusie is dus vooral bestuurlijk en financieel, op korte termijn zal er niet zo heel veel veranderen voor de parochianen. 

(Leestip op BNDeStem.nl: Nieuwe Johannes de Doper-parochie verbindt  Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, Lees verder op BN DeStem.nl )

Als u vragen hebt over de samenvoeging, kunt u ze aan de huidige bestuursleden stellen, dan kan schriftelijk of mondeling.

Op zondag 5 januari 2020 zal de bisschop onze nieuwe parochie komen inwijden, “dopen”. Plaats en tijd worden later nog gepubliceerd. 
 

                                             ******************************************** 
   

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.

Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

  • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ;of
  • meer schenken zonder dat het u meer kost.

Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

 

                                            ********************************************

 

De website "OnsAlphenChaam" is een initiatief voor inwoners door inwoners.
Er staat actueel nieuws in over de gemeente, mensen kunnen er hulp vragen of aanbieden, een eigen straatpagina aanmaken en nog veel meer.

Voor meer informatie zie de site: www.onsalphenchaam.nl


 

                                             ********************************************