logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Nieuwsberichten
Dienstrooster
Historie
Interessante links

Nieuwsberichten:   Bisdom en Sint Franciscuscentrum: ‘De Missionaire Parochie’  

                                      Publiekslezing 19 februari over Alphacursus

                                 - Verslag informatieavond Kerkbalans 29 januari  ( Ons Weekblad )

                                 100-jarig bestaan van koorkring Gilze  

                                 - Kerkgebouwen in de nieuwe parochie Op weg naar Sint Jan de Doper

                                 - Sint Jan de Doper Parochie;    Aanvraag tot samenvoeging  

                                 - Vragen over het samengaan van de parochies ?

                                 - Jongerenbedevaart naar Rome

                                 - De samenvoeging van zes parochies

                                 - Periodieke gift in geld
                                 - Website "OnsAlphenChaam"

 

                                            ********************************************  

 

Programma Bisdom en Sint Franciscuscentrum en voorprogramma conferentie ‘De Missionaire Parochie’ 

Het Bisdom en het Sint Franciscuscentrum organiseren in de komende periode tot en met de conferentie ‘De Missionaire Parochie’ op 24 en 25 maart 2020 een aantal activiteiten met als leidraad de parochievernieuwing.

De veranderende tijden vragen om een nieuwe doordenking van de missie van de plaatselijke

geloofsgemeenschappen. Een levende parochie is een parochie waarin het geloof gemeenschappelijk wordt beleefd én wordt uitgedragen.

Aan die ‘missionaire parochie’ is de landelijke conferentie gewijd, die op 24 en 25 maart 2020 in

Oudenbosch plaatsvindt en waarvan de Bisschop van Breda de gastheer is. De actuele informatie hierover vindt u op www.missionaireparochie.nl.

Verschillende activiteiten raken aan het thema van de parochievernieuwing en fungeren als een

soort ‘voorprogramma’ voor de conferentie.

Publiekslezing ‘Wie A zegt: Alpha als aanzet tot parochievernieuwing en wat

komt daarna?’ door Arnoud Drop op woensdagavond 19 februari 2020 in de Sint Catharinakapel te Bergen op Zoom. Aanmelden via www.sintfranciscuscentrum.nl

Aan al deze activiteiten kunt u ook deelnemen zonder dat u zich aanmeldt voor de conferentie.

Voor meer informatie zie ook www.bisdombreda.nl

 
                                            ********************************************  

Verslag informatieavond Kerkbalans 29 januari

U vindt een weergave van het verslag door Luc van Hoek in Ons Weekblad (07-02-2020)  in het fotoalbum op deze site. Dit betreft het gedeelte van voor de pauze. 

(Om te lezen klik op de foto om deze te vergroten). 

Na de pauze heeft (onze oud-dorpsgenoot) Jan van Eijck een zeer geslaagd en amusant verhaal verteld rondom de historie van de parochie in Alphen.

 

                                            ********************************************    

100-jarig bestaan van onze koorkring 

Alphen – Baarle-Nassau – Chaam – Gilze – Molenschot – Riel – Rijen – Ulicoten

 

18 april 2020 vieren we het 100-jarig bestaan van onze koorkring en beginnen met een plechtige eucharistieviering om 17.00 uur in de parochiekerk van Gilze.
Hoofdcelebrant is mgr. H. Lommers.

Gezamenlijk zullen we die viering op feestelijke wijze muzikaal opluisteren en hopen dat vele medeparochianen en andere geïnteresseerden met ons mee komen vieren. Immers hoe meer zielen hoe meer vreugd en gedeelde vreugde is dubbele vreugde! Noteer de datum alvast in uw agenda.

Namens koorkring Gilze, secretaris Jacqueline van der Kaa-Swolfs

 

                                            ********************************************  

Kerkgebouwen in de nieuwe parochie

Op weg naar Sint Jan de Doper   

 

Op donderdag 7 november tekenden de besturen van de parochies Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten het Startdocument van de parochie St. Jan de Doper. We informeerden u daar eerder over. Op 1 januari zal de nieuwe parochie een feit zijn.

 

De huidige parochies houden dan op te bestaan. De gebouwen blijven natuurlijk wel (be)staan. De vraag die op de lippen van iedere betrokken parochiaan brandt, is: “Wat gaat er met “onze” kerk gebeuren?” Want iedereen snapt dat we niet in staat zijn om zes kerken volledig in functie kunnen behouden. Daarvoor lopen de bezoekersaantallen te veel terug. En ook de bezetting van het pastorale team laat dat niet toe.

 

We kunnen nu nog niet vertellen wat de toekomst voor ieder individueel kerkgebouw zal zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we niets kunnen vertellen.

 

Bij een parochie hoort een parochiekerk. Het is dus duidelijk dat 1 kerk als parochiekerk zal worden aangewezen. De parochiekerk vormt het kloppende hart van onze nieuwe parochie. Deze plek zal de vertrouwde thuisplek worden voor de parochianen die zich nu al verbonden weten met onze gemeenschap. Hierin worden de wekelijkse Eucharistie, de vieringen van Kerstmis, het Paastriduüm enzovoorts gevierd. Wat de functie van de andere gebouwen wordt, is nog niet bepaald. Voorlopig blijven alle gebouwen in ieder geval gewoon open.

 

De keuze van een parochiekerk én het besluit rondom de functie van de andere gebouwen is erg belangrijk en ligt gevoelig. Daarom volgen we een zorgvuldige procedure. Deze bevat een aantal stappen. De eerste van die stappen is al genomen.

 

Enkele jaren geleden is de Gebouwenadviescommissie van start gegaan. Zij heeft een zeer gedegen onderzoek gedaan naar de huidige parochies en hun gebouwen. Op basis van dit zorgvuldig onderzoek, heeft zij in de loop van 2019 een rapport uitgebracht. Hierin trekt de commissie een aantal conclusies en geeft adviezen over de toekomst van de kerkgebouwen. Dit advies is aangeboden aan de gezamenlijke besturen. Deze spraken af geen overhaast besluit te nemen. Daarom geven zij het rapport door aan het bestuur van St. Jan de Doper.

 

In het eerste half jaar van 2020 zal het bestuur mede op basis van het advies van de gebouwenadviescommissie een concept gebouwenbesluit formuleren. Ook de uitgangspunten van het pastoraal plan, zoals die beschreven staan in de startnotitie van onze nieuwe parochie, zullen een belangrijke rol spelen bij het besluit. Nadat het concept gebouwenbesluit is geformuleerd, bespreekt het parochiebestuur dit concept met de bisschop. Vervolgens worden - met instemming van de bisschop - parochianen van de parochie geïnformeerd en gehoord over het gebouwenplan. Nadat de parochianen zijn gehoord stelt het parochiebestuur het gebouwenplan vast (al dan niet aangepast) en vraagt het aan de bisschop instemming om het plan te gaan uitvoeren.

U ziet het zorgvuldigheid heeft tijd nodig, maar volgend jaar om deze tijd zal duidelijk zijn waar onze parochiekerk zal staan. Eerst gaan we de start van onze nieuwe parochie vieren.

 

Op zondag 5 januari vieren we in de kerk van Chaam de start van onze nieuwe parochie met een feestelijke Eucharistie. Deze start om 11:00 uur. U bent hierbij van harte welkom.

 

                                            ********************************************   

Sint Jan de Doper Parochie      Aanvraag tot samenvoeging van parochies 

Op donderdag 7 november vond een bijzondere bijeenkomst plaats in parochiecentrum De Sleutel in Gilze. Tegen 20:00 uur verzamelden zich het Pastorale team en bestuursleden van de parochies in de regio Alphen-Gilze.

 

Wat was het bijzondere van die bijeenkomst? Waarom waren al deze bestuurders afgereisd naar Gilze?

Op deze avond zouden twee belangrijke documenten worden getekend: het Startdocument parochie Sint Jan de Doper en de Aanvraag samenvoeging parochies. Met het tekenen van deze documenten maken we een belangrijke stap richting de samenvoeging van de parochies van Alphen, Chaam, Ulicoten, Riel, Baarle Nassau en Gilze. Op 1 januari 2020 moet de parochie St. Jan de Doper dan een feit zijn.

 

De avond werd door Pastoor Jos Demmers geopend met een gebed:

“Vader wij vragen U niet

Om wonderen en tekenen uit de hemel.

Wij bidden om het vuur van uw Geest,

 

die ons verwarmt,

die ons verlicht,

die ons moed geeft,

die voor ons de goede richting aanduidt.

…”

 

Hierna nam Ine Ultee, beoogd vicevoorzitter van de nieuwe parochie, het woord. Zij nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen die hebben geleid tot de samenvoeging. Deze ontwikkelingen vonden plaats in een periode van drie jaar. Een periode waarin veel stappen zijn gezet, veel mijlpalen gepasseerd.

                            

 

Na deze historische schets, brak het  

belangrijkste moment van de avond aan. 

Pastoor Demmers en zes vicevoorzitters

en zes secretarissen ondertekenden de

documenten. In zekere zin symboliseerde

dit moment het begin van het einde en

het einde van het begin.

Het begin van het einde van de oude

parochies en het einde van het begin

van de nieuwe parochie.

 

 

Het officiële deel van de avond werd afgesloten door Geerten Kok. Geerten heeft de besturen, namens het Bisdom, begeleid in het proces van samenvoeging. Hij ontving daarom ook een warm applaus van alle aanwezigen.

 

De avond werd afgesloten in een informele en positieve sfeer. Vol vertrouwen wordt de toekomst tegemoet gegaan. Samen in de parochie St. Jan de Doper!

  

                                            ********************************************   

Vragen over het samengaan van de parochies ?
We kunnen ons voorstellen dat het samengaan van de parochies en de vorming van de nieuwe parochie vragen bij u oproept. We bieden u graag de mogelijkheid om deze vragen te stellen. Dat kan o.a. na de mis tijdens het (maandelijkse) koffiedrinken.  Op een aantal vragen zal nu nog geen antwoord te geven zijn, omdat nog veel onzeker is. Uw vraag zal dan genoteerd worden en we geven u antwoord, zodra we dat kunnen.  
U kunt ook een brief met uw vraag in de brievenbus van het secretariaat doen of een mail sturen naar parochiebestuur@willibrorduskerkalphen.nl  Of spreek een van de bestuursleden aan.

 

                                            ********************************************  

  

Jongerenbedevaart naar Rome

Vorig jaar heeft de bisschoppensynode plaatsgevonden ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.

De Nederlandse bisschoppen nodigen – in de lijn van dezelfde synode –  de jongeren uit om deel te nemen aan een jongerenbedevaart naar Rome (26 april tot met 2 mei 2020).

 

Uitnodiging door kapelaan Jochem van Velthoven:

Come home, Go Rome!

Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu!

Van 26 april tot en met 2 mei 2020 wordt een Jongerenbedevaart georganiseerd naar Rome.

Wat kun je verwachten?

Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart denken ook wij na over hoe we Jezus’ leerling kunnen zijn en hoe wij Hem kunnen volgen. Elke dag wordt de Eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein. Je overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen zijn daarom vereist, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Nederland. In het kort:

· Wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020

· Voor wie: Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar

· Prijs: € 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!) ·
 Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim. Contact: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel.: 043 3215715 · Inschrijving: Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim

· De bedevaart is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen. De hulpbisschoppen mgr. Woorts (Aartsbisdom Utrecht) en mgr. Mutsaerts (bisdom Den Bosch) gaan mee op tocht.

· In Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen.

· Wil je meer weten, dan kun je mij ook een mailtje sturen kapelaanvanvelthoven@gmail.com

 

Ik zou het super vinden als we ook met enkele jongeren uit ons Bredase Bisdom Rome kunnen gaan ontdekken!

 

Kapelaan Jochem van Velthoven

 

                                            ********************************************   

De samenvoeging van zes parochies: dat zijn H. Willibrordus  (Alphen), Onze Lieve Vrouw van Bijstand  (Baarle-Nassau), H. Antonius Abt  (Chaam), St. Petrus’ Banden  (Gilze),  H. Antonius Abt  (Riel) en H. Bernardus  (Ulicoten)

Onze parochie gaat heten naar Johannes de Doper, naamdag 24 juni. Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus. Hij doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen (diaconie). Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid. De nieuwe parochie krijgt een nieuwe naam, de 6 bestaande kerken zullen hun naam behouden en blijven ook hun patroonheiligen gedenken

Hoe we tot deze naam zijn gekomen: eind november 2018 is onder de parochianen van de 6 parochies een oproep verspreid om met voorstellen te komen voor een naam voor onze nieuwe parochie. Die naam moest wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: 1) het is de naam van een heilige of het gaat om een openbaringsgegeven uit de bijbel of uit de traditie die op Christus of Maria betrekking heeft, bv H Drie-eenheid, of Goede Herder, 2) het kan niet gaan om een naam van een van de huidige parochies en tenslotte 3) de nieuwe parochienaam is nog niet in gebruik in ons bisdom. De namen werden ingeleverd bij één persoon, die de naam van de inbrenger heeft gescheiden van de voorgestelde naam.Dus niemand wist wie welke naam had aangeleverd.

        Uit de vele inzendingen (38!) heeft het bestuur een aantal namen
        geselecteerd en aan de bisschop voorgelegd. De overgebleven
        vier namen zijn bekend gemaakt aan de parochianen en zij 
        mochten tijdens de vastenperiode stemmen. Op eerste Paasdag
        sloot de stembus. Er is veel gestemd, zowel digitaal als per brief.
        Van de ongeveer 280 uitgebrachte stemmen is bijna de helft naar
        Johannes de Doper gegaan. Dus je kunt wel zeggen dat er een
        duidelijke voorkeur was voor deze patroonheilige. Pas nadat de
        uitslag duidelijk was, is teruggezocht wie de naam had ingediend
        en dat bleek Jan Rops uit Chaam te zijn.
        Hij werd woensdagavond in de bloemetjes gezet en krijgt nog een
        attentie van de nieuwe parochie, een kaars van Johannes de
        Doper.  Een mooie bijkomstigheid is, is dat de bisschop van Breda,
        Johannes Liesen, ook is vernoemd naar Johannes de Doper.

Wie we willen zijn als parochie: we zijn een actieve en uitnodigende geloofsgemeenschap die zowel de traditie van ons geloof wil doorgeven, de kernwaarden die al 2000 jaar oud zijn, maar we willen ook oog hebben voor wat de mensen van nu aanspreekt. We zijn trots op het rijke roomse leven in onze regio, op de vele tradities die we kennen, bijv. het Bernardus octaaf, de vele Maria kapellen, het grote aantal dopelingen en communicanten, op onze vele vrijwilligers, op het feit dat veel mensen de kerk vinden bij de scharniermomenten in hun leven. Onze zes kerken staan letterlijk in het centrum van onze dorpen, helaas zien ook wij het kerkbezoek teruglopen. Daarom willen we extra ons best doen om zoveel mogelijk mensen, jong en oud, in contact te brengen met ons katholieke geloof zodat we ook in de toekomst samen ons geloof kunnen blijven vieren. Bovendien willen we zorg dragen voor onze medemensen, caritas en diaconie.

De bestuurlijke organisatie: Het nieuwe parochiebestuur bestaat uit 7 personen, uit iedere voormalige parochie één persoon met de pastoor als voorzitter. Dus pastoor Demmers, voorzitter, Ine Ultee (Chaam) vice-voorzitter, Nicole Broekman (Alphen) secretaris, Jan Verhoeven (Baarle-Nassau) penningmeester, Peter Dirven (Ulicoten) gebouwencommissie, Ernest Olde Scheper (Gilze) en Jos Vanhooren (Riel). Bovenstaande bestuursleden komen allemaal uit de huidige parochiebesturen, zij hebben gesolliciteerd naar hun plek. Er zit dus veel ervaring in het nieuwe parochiebestuur. 

Het pastorale team bestaat op dit moment uit 2 full-timers: pastoor Demmers en kapelaan Ceriani, en zij worden ondersteund door pastoraal werkster mevrouw Vermeulen en de diakens Smies en Fennema.

In elk van de zes voormalige parochies zal een parochiekerncommissie komen bestaande uit 3 tot 5 mensen. Het is heel belangrijk dat het werk ter plaatse door de lokale mensen gecoördineerd wordt en dat de vrijwilligers gewoon doorgaan met hun inzet. De parochiekerncommissie draagt namens het parochiebestuur zorg voor de praktische organisatie en uitvoerende beheerstaken in de parochiekernen. Ze organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur ter beschikking stelt om in de parochiekern pastorale en parochiële activiteiten te doen plaatsvinden. De parochiekerncommissie verricht haar taken in nauw overleg met zowel het parochiebestuur als het pastoraal team.  De fusie is dus vooral bestuurlijk en financieel, op korte termijn zal er niet zo heel veel veranderen voor de parochianen. 

(Leestip op BNDeStem.nl: Nieuwe Johannes de Doper-parochie verbindt  Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, Lees verder op BN DeStem.nl )

Als u vragen hebt over de samenvoeging, kunt u ze aan de huidige bestuursleden stellen, dan kan schriftelijk of mondeling.

Op zondag 5 januari 2020 zal de bisschop onze nieuwe parochie komen inwijden, “dopen”. Plaats en tijd worden later nog gepubliceerd. 
 

                                             ******************************************** 
   

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.

Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

  • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ;of
  • meer schenken zonder dat het u meer kost.

Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

 

                                            ********************************************

 

De website "OnsAlphenChaam" is een initiatief voor inwoners door inwoners.
Er staat actueel nieuws in over de gemeente, mensen kunnen er hulp vragen of aanbieden, een eigen straatpagina aanmaken en nog veel meer.

Voor meer informatie zie de site: www.onsalphenchaam.nl


 

                                             ********************************************