logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Nieuwsberichten
Dienstrooster
Historie
Interessante links

  

 

 

Zaterdag 24 augustus

10.30 uur: eucharistieviering b.g.v. het 50jarig huwelijksfeest van Joost en Will Vromans-van Hal

19.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor (extra collecte voor de Miva)

Intenties: ouders Severijns-Heijkants;Ad en Yolanda Severijns;Dick Lijnsveld;Piet Vaarten;ouders van Gorp-Verheijen en dochter An

Dinsdag 27 augustus

10.00 uur: eucharistieviering in de Hoogt

Woensdag 28 augustus

10.30 uur: gemeenschappelijke ziekenzalving in de Hoogt

 

De gemeenschappelijke ziekenzalving

Woensdag 28 augustus wordt in de Hoogt de mogelijkheid gegeven om tijdens een viering waarin we samen bidden en zingen het sacrament van de zieken te ontvangen. Het is een mooie gelegenheid om in een gemeenschappelijke viering dit  waardevolle sacrament te ontvangen. Vroeger werd dit sacrament  in direct verband gebracht met de dood. De opvatting hierover is al vele jaren geleden veranderd. In het sacrament van de ziekenzalving vragen we Gods liefde en Zijn steun in deze fase van het leven waarin we op leeftijd zijn gekomen of ziek zijn en hoe mooi is het dan als je dit sacrament mag ontvangen samen met anderen. De gemeenschappelijke ziekenzalving wordt in meerdere tehuizen met regelmaat gevierd en ook in een bedevaartplaats als Lourdes bestaat deze mogelijkheid, zo ook tijdens een ziekentriduüm. Er zijn zelfs parochies die dit in hun parochiekerk aanbieden. Mensen voelen zich gesteund door Gods Geest en door de gemeenschap waarbinnen dit sacrament wordt ontvangen.

Naast de gemeenschappelijke ziekenzalving blijft de individuele ziekenzalving ook mogelijk. Het is wel belangrijk als het enigszins kan niet tot het laatste moment te wachten. De bedienaar van het sacrament is de priester en zoals u weet zal na het vertrek van kapelaan Ceriani de pastoor de enige priester zijn voor onze 6 parochies. Hij zal dus niet altijd meteen beschikbaar kunnen zijn. Een mooi alternatief, maar geen sacrament, is de ziekenzegen die door de diaken of de pastoraal werkster gegeven kan worden.

Mochten er nog mensen zijn die na het lezen van dit stukje ook willen deelnemen aan de gemeenschappelijke ziekzalving (u hoeft geen bewoner van de Hoogt te zijn), dan kunt u zich bij de pastoor opgeven (tel. 5081215).

 

 

 

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *    

 

 

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat is meestal geopend dinsdag  tussen 10.00 en 12.00 uur, telefoon 013-5081215.  Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandag 10.00u een enveloppe met 10,50 euro per intentie deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat.

E-mail: secretariaat.regio.alphen@live.nl. Website: www.willibrorduskerkalphen.nl.

 

                                                       

Wijziging tijden parochiesecretariaat

Omdat er zeer weinig gebruik gemaakt wordt van de openingstijden van het parochiesecretariaat is het parochiesecretariaat op donderdag niet meer geopend. 

 

                                                           *    *   *    *    *   *    *   

 

Koffie na de viering op de 1e zaterdag van de maand

Het parochiebestuur wil de mogelijkheid bieden om 1 keer in de maand na de viering op zaterdagavond elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee in het deel van de kerk waar een aantal banken zijn weggehaald.
In principe is dit steeds op de eerste zaterdag van de maand.
Dat betekent dat u uitgenodigd bent om na de eucharistieviering van 19.00u koffie of thee te blijven drinken en met elkaar nog een praatje te maken.

De eerstvolgende keer is op zaterdag 7 september 2019.

 

                                                           *    *   *    *    *   *    *    

 

De toekomst van onze parochies

We kunnen ons voorstellen dat het samengaan van de parochies en de vorming van de nieuwe parochie vragen bij u oproept. We bieden u graag de mogelijkheid om deze vragen te stellen aan leden van het parochiebestuur. Dat kan o.a. na de viering tijdens het maandelijkse koffiedrinken. Op een aantal vragen zal nu nog geen antwoord te geven zijn, omdat nog veel onzeker is. Uw vraag zal dan genoteerd worden en we geven u antwoord, zodra we dat kunnen. U kunt ook een brief met uw vraag in de brievenbus van het secretariaat doen of een mail sturen naar parochiebestuur@willibrorduskerkalphen.nl.

 

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *                                  

 

 

                                                       

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u (de parochiebijdrage als) een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *

 

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.  
 

                                                       *    *   *    *    *   *    * 

 

 

 

klik op verder om naar pagina nieuwsberichten te gaan