logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Nieuwsberichten
Dienstrooster
Historie
Interessante links

Dinsdag 16 april

   10.00 uur woord-communieviering in de Hoogt

   Intentie: Kees Stoffelen 

Witte Donderdag 18 april geen viering in onze kerk wel om 19.00 uur in Baarle-Nassau en Gilze 

Goede Vrijdag 19 april (vasten-en onthoudingsdag)

   15.00 uur kruisweg en kruisverering m.m.v. het parochiekoor

Paaszaterdag 20 april geen viering in onze kerk

     Paaswake om 20.00 uur in Baarle-Nassau en Gilze

Paaszondag 21 april

   11.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor

   Intenties: Riet Snels-Brekelmans; Bart Ritman; Sjef en Janske de Leeuw; jrgt. Neelie Huijben; familie Huijben-

   Bekkers; Kees Stoffelen; Annie Huijben-Ansems; Ad Huijben; Marijke Laats-Steinhoff

Paasmaandag 22 april geen viering in onze kerk

   Regionale viering om 10.00 uur in de kerk van Riel m.m.v. projectkoor

Dinsdag 23 april

   10.00 uur eucharistieviering in de Hoogt

   19.30 uur eucharistieviering tot intentie van alle levende en overleden gildebroers-en zusters van het

   St. Willibrordusgilde m.m.v. het parochiekoor

 

Vieringen Goede Week en Pasen

Zaterdag 13 april 19.00 uur viering Palmzondag

Witte Donderdag 18 april niet in onze kerk wel om 19.00 uur  in Baarle-Nassau en Gilze

Goede Vrijdag 19 april 15.00u kruisweg en kruisverering

Paaszaterdag 20 april niet in onze kerk, wel om 20.00 uur in Baarle-Nassau en Gilze

Paaszondag 21 april 11.00u eucharistieviering

Paasmaandag 22 april niet in onze kerk, wel om 10.00 uur in Riel

 

Gedoopt

Door het sacrament van het doopsel zijn op 13 en 14 april in onze geloofsgemeenschap opgenomen Jill van den Muijsenberg en Luna van Puijenbroek. Onze gelukwensen!

 

                                                       *    *   *    *    *   *    *    

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur, telefoon 013-5081215. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandag 10.00u een enveloppe met 10,50 euro per intentie deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat. E-mail: secretariaat.regio.alphen@live.nl. Website: www.willibrorduskerkalphen.nl

 

Wijziging tijden parochiesecretariaat

Omdat er zeer weinig gebruik gemaakt wordt van de openingstijden van het parochiesecretariaat is het parochiesecretariaat op donderdag niet meer geopend. 

 

                                                           *    *   *    *    *   *    *   

 

Koffie na de viering op de 1e zaterdag van de maand

Het parochiebestuur wil de mogelijkheid bieden om 1 keer in de maand na de viering op zaterdagavond elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee in het deel van de kerk waar een aantal banken zijn weggehaald.
In principe is dit steeds op de eerste zaterdag van de maand.
Dat betekent dat u uitgenodigd bent om na de eucharistieviering van 19.00u koffie of thee te blijven drinken en met elkaar nog een praatje te maken.

Op 4 mei vervalt het koffiedrinken i.v.m. de Nationale Dodenherdenking.

De eerstvolgende keer is daarom op zaterdag 1 juni 2019.

  

                                                       *    *   *    *    *   *    *                                  

Parochiesecretariaat: 
Ons parochiesecretariaat, Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen, is geopend dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur, telefoon 013-5081215. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandag 10.00u een enveloppe met 10,50 euro deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat.

E-mail: secretariaat.regio.alphen@live.nl. 

Website: www.willibrorduskerkalphen.nl. 
 

                                                       *    *   *    *    *   *    *

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u (de parochiebijdrage als) een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

                                                       *    *   *    *    *   *    *

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.  
 

                                                       *    *   *    *    *   *    * 

 

 

 

klik op verder om naar pagina nieuwsberichten te gaan