logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Nieuwsberichten
Dienstrooster
Historie
Interessante links

 Zaterdag 15 juni

19.00 uur eucharistieviering m.m.v. jongerenkoor Cantal

Intenties: Eric-Jan Vermulst;Riet Snels-Brekelmans;ouders van de Heijning-Romme;Tiny van Tilborg-Wouters;Piet Vaarten;Antoon van Broekhoven;ouders Vromans-Botermans en Piet;ouders Kersten-Ticheloven, Nico en Kees

Dinsdag 18 juni

10.00 uur eucharistieviering in De Hoogt

 

81e Ontspanningsdagen Dongen 2019 

Op dinsdag 2 juli, woensdag 3 juli en donderdag 4 juli  2019 bent u weer van harte welkom in Dongen waar de jaarlijkse Ontspanningsdagen, voorheen Ziekentriduüm, gehouden worden. Vanuit  Alphen  en nog zes omliggende plaatsen kunnen ouderen drie dagen bij elkaar komen om gevarieerde ontspannings-programma's samen te beleven. 
De ontspanningsdagen bieden aan de deelnemers drie fijne dagen aan en tevens de gelegenheid om andere mensen te ontmoeten. Maar U mag zich ook voor één of twee dagen inschrijven. 
Nog steeds is de belangstelling voor deze dagen bijzonder groot. Inschrijven kan tot 17 juni as en moet u zelf regelen.           Het vervoer wordt door vrijwilligers verzorgd tegen een kleine bijdrage. 
Wilt u meer weten over deze ontspanningsdagen, voorheen het ziekentriduüm, en ondersteund door de Caritas van onze parochie, of wilt u zich al inschrijven,  dan kunt u contact opnemen met: 
 Mevr. Marianne de Vuijst- Jansen: tel. 013-5081415 

 

Parochiesecretariaat

Gesloten 18 juni. Intenties die u voor de viering van 22 juni in de krant wil hebben graag opgeven voor zondag a.s. 10.00 uur.

 

 

 

  

                                                       *    *   *    *    *   *    *    

 

 

OVERLAST VERWACHT, CODE GEEL!

Vanwege de sneeuw rijden er vandaag minder treinen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke ochtendspits en Schiphol houdt rekening met het annuleren van vluchten. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Bij code geel komen mensen in actie; het vriest, dat betekent ijs met als gevolg massaal op de schaats. Het betekent sneeuw, dat betekent alles in het werk om het weg te schuiven en flink strooien.

 

Ik zou ook een waarschuwing af willen geven: code rood!

Het is Pinksteren, alles staat in vuur en vlam. En wat doen wij?

 

Jezus had het over vuur toen Hij zijn Kerk voor ogen had. Een vuur waar verkleumde mensen samenkomen om zich te warmen, om niet alleen te zijn.

Een vuur waar sprake is van een gemeenschap van mensen met één ziel en één gedachte.

Jezus had het over vuur, dat zou blijven branden, speels en onvoorspelbaar.

Hij had het over vuur dat blijft branden omdat het gevoed wordt door mensen.

Vuur dat mensen steeds opnieuw ontdekken door hun vragen, door hun twijfels.

Vuur dat aangewakkerd wordt door het waaien van de Geest, onzichtbaar.

 

Jezus heeft zijn Kerk als een vuur ontstoken. Misschien hebben wij, door de jaren heen, teveel aan brandbeveiliging gedaan. Met als resultaat dat de gemeenschap uiteen valt, dat kerken veel lege plekken laten zien, dat we verder moeten kijken om gelijkgezinden te ontmoeten. Het lijkt dat de Geest eruit is.

 

Nu met Pinksteren blaast de Geest volop en hopelijk werkt de Geest aanstekelijk en wordt de smeulende vlaspit weer tot een groot vuur aangewakkerd. Dan kan er weer een lopend vuur aanwezig zijn door onze gemeenschappen heen. Dan voelen we ons weer samen, mensen met één ziel en één gedachte, namelijk: we zijn Kerk, allemaal samen. We zijn Johannes. We zijn voorloper. We wijzen de richting naar Hem die ooit als eerste het vuur over zijn leerlingen blies. Dat vuur heeft ons ook geraakt. Geen mens houdt het tegen. Geen water is sterk genoeg.

Het gaat als een lopend vuurtje en steekt mensen aan precies daar waar niemand het (meer) had verwacht.

 

Code rood, ik zie het voor me. Wij zitten samen zoals zij samen zaten, de eerste christenen. En wij zeggen: “is dit het einde? Dit kan het einde niet zijn.” Natuurlijk niet, we gaan samen op weg als één parochie. Wij gooien de ramen open, wij gooien alle deuren open en wij getuigen: “Hij is de Levende. Zieken heeft Hij genezen, blinden heeft Hij doen zien, doven doen horen.”

 

En die Jezus, die Geest, zou ons niet verder helpen?

Het is code rood! Het is tijd voor actie!

Wij gaan geestdriftig op weg naar iets nieuws, iets anders.

 

Het pastoraal team gaat Geest-driftig aan de slag, en we zijn blij dat u allemaal meedoet.

 

Verwachten we overlast? Ja, een beetje misschien.

Maar wij kunnen het aan met code rood: de heilige Geest.

 

 

                                                                            diaken Gerrit Fennema

 

                                                          *    *   *    *    *   *    *              

 

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur, telefoon 013-5081215. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandag 10.00u een enveloppe met 10,50 euro per intentie deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat. E-mail: secretariaat.regio.alphen@live.nl. Website: www.willibrorduskerkalphen.nl

 

Wijziging tijden parochiesecretariaat

Omdat er zeer weinig gebruik gemaakt wordt van de openingstijden van het parochiesecretariaat is het parochiesecretariaat op donderdag niet meer geopend. 

 

                                                           *    *   *    *    *   *    *   

 

Koffie na de viering op de 1e zaterdag van de maand

Het parochiebestuur wil de mogelijkheid bieden om 1 keer in de maand na de viering op zaterdagavond elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee in het deel van de kerk waar een aantal banken zijn weggehaald.
In principe is dit steeds op de eerste zaterdag van de maand.
Dat betekent dat u uitgenodigd bent om na de eucharistieviering van 19.00u koffie of thee te blijven drinken en met elkaar nog een praatje te maken.

De eerstvolgende keer is op zaterdag 1 juni 2019.

  

                                                       *    *   *    *    *   *    *                                  

Parochiesecretariaat: 
Ons parochiesecretariaat, Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen, is geopend dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur, telefoon 013-5081215. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandag 10.00u een enveloppe met 10,50 euro deponeren in de bruine brievenbus van het secretariaat.

E-mail: secretariaat.regio.alphen@live.nl. 

Website: www.willibrorduskerkalphen.nl. 
 

                                                       *    *   *    *    *   *    *

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u (de parochiebijdrage als) een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

                                                       *    *   *    *    *   *    *

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.  
 

                                                       *    *   *    *    *   *    * 

 

 

 

klik op verder om naar pagina nieuwsberichten te gaan